Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2489066
z 248907
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
465/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.12-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
464/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.12-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
462/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.WOO.410.241.2019.KB12-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
463/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.N.NZ.40.1.0.15.201912-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
461/2019Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.12-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
142/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.GM-o.6131.109.201912-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta OświęcimPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
1437/2019Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWSI.500.2.4.2019.KN12-12-2019 15:2112-12-2019 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieStowarzyszenie Spacerówka
1519/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.4.3.2019.JK12-12-2019 15:2112-12-2019 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieBurmistrz Miasta Jasła
114/2019Protokół oględzin drzew gat. świerk w ilości 53 szt. w m. MaryninA-OR.6131.65.3.201912-12-2019 15:1812-12-2019 15:18Urząd Gminy Radzyń Podlaski
115/2019Zgłoszenie wycinki drzewa gat. jesion w m. MaryninA-OR.6131.66.201912-12-2019 15:1812-12-2019 15:18Urząd Gminy Radzyń Podlaski
z 248907