Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2541208
z 254121
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
421/2019Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówRŚI.7120.1.73.2019.SM02-06-2020 16:1202-06-2020 16:12Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoMarszałek Województwa Łódzkiego
420/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówRŚI.7120.1.73.2019.SM02-06-2020 16:1202-06-2020 16:12Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoGmina Miasto Łódź
423/2019Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówRŚI.7120.1.72.2019.SM02-06-2020 16:1202-06-2020 16:12Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoMarszałek Województwa Łódzkiego
422/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówRŚI.7120.1.72.2019.SM02-06-2020 16:1202-06-2020 16:12Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoGmina Miasto Łódź
158/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do kosa Turdus merulanie dotyczy02-06-2020 15:4302-06-2020 15:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
159/2020Zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do kosa Turdus merulaWPN.6401.113.2020.AR02-06-2020 15:4302-06-2020 15:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
160/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do podkowca małego Rhinolophus hipposideros, mopka zachodniego Barbastella barbastellus, mroczka pozłocistego Eptesicus nilssonii, mroczka późnego Eptesicus serotinus,nocka Bechsteina Myotis bechsteinii, nocka Brandta Myotis brandtii, nocka łydkowłosego Myotis dasycneme, nocka rudego Myotis daubentonii, nocka orzęsionego Myotis emarginatus, nocka dużego Myotis myotis, nocka wąsatka Myotis mystacinus, nocka Natterera Myotis nattereri, borowiaczka Nyctalus leisleri, borowca wielkiego Nyctalus noctula, karlika większego Pipistrellus nathusii, karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus, gacka brunatnego Plecotus auritus, gacka szarego Plecotus austriacus, mroczka posrebrzanego Vespertilio murinusnie dotyczy02-06-2020 15:4302-06-2020 15:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuEKOLESNER Emilia Lesner
161/2020Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do podkowca małego Rhinolophus hipposideros, mopka zachodniego Barbastella barbastellus, mroczka pozłocistego Eptesicus nilssonii, mroczka późnego Eptesicus serotinus,nocka Bechsteina Myotis bechsteinii, nocka Brandta Myotis brandtii, nocka łydkowłosego Myotis dasycneme, nocka rudego Myotis daubentonii, nocka orzęsionego Myotis emarginatus, nocka dużego Myotis myotis, nocka wąsatka Myotis mystacinus, nocka Natterera Myotis nattereri, borowiaczka Nyctalus leisleri, borowca wielkiego Nyctalus noctula, karlika większego Pipistrellus nathusii, karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus, gacka brunatnego Plecotus auritus, gacka szarego Plecotus austriacus, mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus.WPN.6401.130.2020.AR02-06-2020 15:4302-06-2020 15:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
742/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Różyckiego 10-10e w MysłowicachWPN.6401.270.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa w Mysłowicach przy ul. Różyckiego 10-10E
743/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Obrońców Warszawy 7a w SosnowcuWPN.6401.273.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. w Katowicach
z 254121