Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2541185
z 254119
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
19/2020Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej "EPV STANISZCZE WIELKIE 1" o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 229 obr. Staniszcze Wlk.jedn. ewd. Kolonowskie-obszar wiejski.UA.6740.1.126.2020.IS02-06-2020 15:2602-06-2020 15:26Starostwo Powiatowe w Strzelcach OpolskichStarosta Strzelecki
431/2019Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ-GO-II.7032.4.201902-06-2020 15:2202-06-2020 15:22Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
433/2019Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ-GO-II.7032.3.201902-06-2020 15:2002-06-2020 15:20Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
33/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 - położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.02-06-2020 15:1502-06-2020 15:15Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
34/2019Opracowanie ekofizjograficzne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 - położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.02-06-2020 15:1502-06-2020 15:15Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
35/2019Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 - położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.02-06-2020 15:1502-06-2020 15:15Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
36/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 - położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.02-06-2020 15:1502-06-2020 15:15Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
37/2019Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 - położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.02-06-2020 15:1502-06-2020 15:15Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
1/2020Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 - położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.02-06-2020 15:1502-06-2020 15:15Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
32/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 395 obręb Chwalisław.GK.6131.19.202002-06-2020 15:1202-06-2020 15:12Urząd Miejski w Złotym StokuKierownik referatu GK.
z 254119