Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2458169
z 245817
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1172/2019Decyzja zezwalająca Gminie Lubliniec na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) i kawki (Corvus monedula) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7a w LublińcuWPN.6401.366.2019.MS19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1171/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7a w LublińcuWPN.6401.366.2019.MS19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Lubliniec
1174/2019Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dworskiej 28 w Sosnowcu na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) oraz wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworskiej 28 w SosnowcuWPN.6401.371.2019.ZB19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1173/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Dworskiej 28 w SosnowcuWPN.6401.371.2019.ZB19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworskiej 28 w Sosnowcu
1176/2019Decyzja zezwalająca Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 35, 44-201 Rybnik na niszczenie siedlisk jerzyka (Apus apus) poprzez wykonanie prac remontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wawelskiej 21 i 23 w RybnikuWPN.6401.372.2019.TL19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1175/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Wawelskiej 21 i 23 w RybnikuWPN.6401.372.2019.TL19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
1178/2019Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Czołgistów 10 w Sosnowcu na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus), poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Czołgistów 10 w SosnowcuWPN.6401.373.2016.MS19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1177/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Czołgistów 10 w SosnowcuWPN.6401.373.2016.MS19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czołgistów 10 w Sosnowcu,Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu
1180/2019Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej Skowrończa 69 w Gliwicach na niszczenie siedlisk i ostoi wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Skowrończej 69 w GliwicachWPN.6401.376.2019.MS19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1179/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Skowrończej 69 w GliwicachWPN.6401.376.2019.MS19-09-2019 18:2019-09-2019 18:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa Skowrończa 69 w Gliwicach
z 245817