Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572392
z 257240
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
20/2020wniosek dot. usunięcia drzewGOS.6131.7.2020.SR125-09-2020 18:4325-09-2020 18:43Urząd Miasta i Gminy w Połańcu1. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
21/2020decyzja dot. usunięcia drzewGOS.6131.7.2020.SR125-09-2020 18:4325-09-2020 18:43Urząd Miasta i Gminy w PołańcuBurmistrz Miasta i Gminy Połaniec
1404/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wiaduktu WK2 w ciągu LK93 w km 47+854WOOŚ.420.26.2020.AS325-09-2020 15:5325-09-2020 15:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,Budimex Budownictwo Sp. z o.o.,*******
1405/2020Opinia do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KruszynaWOOŚ.410.308.2020.AOK25-09-2020 15:5325-09-2020 15:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1406/2020Opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy JasienicaWOOŚ.410.305.2020.AB25-09-2020 15:5325-09-2020 15:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1407/2020Opinia do projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła dla obszaru "Wisła Skolnity W"WOOŚ.410.329.2020.AB25-09-2020 15:5325-09-2020 15:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1385/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków przy ul. Patriotów 1, 3; ul. Astronautów 2; ul. Czwartaków 2; ul. Lompy 2, 4 ul. Śniadeckiego 4 w RybnikuWPN.6401.494.2020.TL25-09-2020 15:5325-09-2020 15:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
1408/2020Decyzja zezwalająca Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik na niszczenie siedlisk lub ostoi wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowych (termomodernizacyjnych) budynków przy ul. Patriotów 1 i 3, Astronautów 2, Czwartaków 2, Lompy 2, 4 i Śniadeckiego 4 w RybnikuWPN.6401.494.2020.TL25-09-2020 15:5325-09-2020 15:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1409/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na rehabilitację jeżyWPN.6401.479.2020.TL25-09-2020 15:5325-09-2020 15:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1410/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę następujących gatunków ptaków i ich potomstwa: szczygieł, makolągwa zwyczajna, czeczotka zwyczajna, dzwoniec zwyczajny, czyż zwyczajny, kulczyk zwyczajny, gil zwyczajny, zięba zwyczajna.WPN.6401.503.2020.ZB25-09-2020 15:5325-09-2020 15:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
z 257240