Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2557463
z 255747
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
249/2020Zezwolenie na usunięcie drzewa.ROŚ.613.91.2020.KS05-08-2020 09:3305-08-2020 09:33Starostwo Powiatowe w NysieStarosta Nyski
1297/2020Opinia sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Łęcze w gm. Tolkmicko, przedłożonego wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko.WSTE.410.38.2020.BW05-08-2020 09:3305-08-2020 09:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1298/2020Opinia sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Kamionek Wielki w gm. Tolkmicko, przedłożonego wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko.WSTE.410.37.2020.BW05-08-2020 09:3305-08-2020 09:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
157/2020wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej plan metodyki monitorowania dla instalacji - Zakład Produkcyjny 12 "Śląsk" zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kalinowej 12 (Dalkia Polska Energia S.A.)KO.6227.12.201905-08-2020 09:3205-08-2020 09:32Urząd Miasta Ruda ŚląskaDalkia Polska Energia S.A.
126/2020Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewówOS.613.159.2019.BM05-08-2020 09:3105-08-2020 09:31Starostwo Powiatowe w WejherowieStarostwo Powiatowe w Wejherowie
158/2020zmiana decyzji zatwierdzającej plan metodyki monitorowania dla instalacji - Zakład Produkcyjny 12 "Śląsk" zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kalinowej 12 (Dalkia Polska Energia S.A.)KO.6227.12.201905-08-2020 09:3105-08-2020 09:31Urząd Miasta Ruda ŚląskaPrezydent Miasta Ruda Śląska
55/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWGK.6220.15.202005-08-2020 09:3005-08-2020 09:30Urząd Miejski w Łomży*******
107/2020wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kalinowej 12 (Dalkia Polska Energia S.A.)KO.6227.4.201505-08-2020 09:3005-08-2020 09:30Urząd Miasta Ruda ŚląskaDalkia Polska Energia S.A.
159/2020wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej plan metodyki monitorowania dla instalacji - Zakład Produkcyjny 12 "Śląsk" zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kalinowej 12 (Dalkia Polska Energia S.A.)KO.6227.12.201905-08-2020 09:2905-08-2020 09:29Urząd Miasta Ruda ŚląskaDalkia Polska Energia S.A.
248/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.ROŚ.613.91.2020.KS05-08-2020 09:2905-08-2020 09:29Starostwo Powiatowe w NysiePrzedszkole Publiczne Nr 2
z 255747