Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2557009
z 255701
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
249/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 226/24 położonej w Radomiu przy ulicy Zielonej 23.OŚR.6131.380.2020.AW204-08-2020 19:4204-08-2020 19:42Urząd Miejski w RadomiuSpółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Radomiu
248/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 166/1 położonej w Radomiu przy ulicy Klwateckiej/Bocznej.OŚR.6131.370.2020.AW204-08-2020 19:3904-08-2020 19:39Urząd Miejski w RadomiuWodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
245/2020Decyzja umorzeniowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o numerach ewidencyjnych 131 i 132 położonej w Radomiu przy ulicy Janiszpolskiej 50/52.OŚR.6131.310.2020.AW204-08-2020 19:2304-08-2020 19:23Urząd Miejski w RadomiuPrezydent Miasta Radomia
244/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o numerach ewidencyjnych 131 i 132 położonej w Radomiu przy ulicy Janiszpolskiej 50/52.OŚR.6131.310.2020.AW204-08-2020 19:2304-08-2020 19:23Urząd Miejski w Radomiudane w aktach sprawy
247/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 138 położonej w Radomiu przy ulicy Polnej.OŚR.6131.309.2020.AW204-08-2020 19:0804-08-2020 19:08Urząd Miejski w RadomiuPrezydent Miasta Radomia
243/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 141/6 położonej w Radomiu przy ulicy Godowskiej.OŚR.6131.330.2020.AW204-08-2020 18:5204-08-2020 18:52Urząd Miejski w RadomiuPrezydent Miasta Radomia
205/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 141/6 położonej w Radomiu przy ulicy Godowskiej.OŚR.6131.330.2020.AW204-08-2020 18:5204-08-2020 18:52Urząd Miejski w Radomiudane w aktach sprawy,dane w aktach sprawy,dane w aktach sprawy
10/2020postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowaniaGZO.6220.1.2019.MB04-08-2020 16:2704-08-2020 16:27Urząd Gminy Łapsze NiżneWójt Gminy Łapsze Niżne
11/2020Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego "Frydman IV" w miejscowości Frydman"GZO.6220.1.2019.MB04-08-2020 16:2704-08-2020 16:27Urząd Gminy Łapsze NiżneKrakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne PROGEO Sp. z o.o.
74/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów przy ul. Sosnowa 1 (dz. 244 obręb 130)OR.6131.138.2020.BS04-08-2020 16:0704-08-2020 16:07Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
z 255701