Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2556866
z 255687
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
45/2017RDOŚ w Krakowie Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201604-08-2020 13:2704-08-2020 13:27Urząd Gminy KościeliskoRDOŚ w Krakowie
247/2016Uchwała nr XXI/156/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, pod nazwą MPZP KościeliskoPP.I.6721.7.201604-08-2020 13:2704-08-2020 13:27Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
41/2017Wystąpienie Wójta Gminy Kościelisko o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201604-08-2020 13:2704-08-2020 13:27Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
42/2017Wystąpienie Wójta Gminy Kościelisko do RDOŚ w Krakowie o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201604-08-2020 13:2704-08-2020 13:27Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
43/2017Opinia PPiS w Zakopanem w sprawie uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201604-08-2020 13:2704-08-2020 13:27Urząd Gminy KościeliskoPPiS w Zakopanem
27/2018prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, pod nazwą MPZP Kościelisko04-08-2020 13:2704-08-2020 13:27Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
30/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201604-08-2020 13:2704-08-2020 13:27Urząd Gminy KościeliskoSTUDIO ZIELENI Barbara Wigier
29/2018opracowanie ekofizjograficzne sporządzone dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201604-08-2020 13:2704-08-2020 13:27Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
14/2020Opinia PPIS w Zakopanem do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko - pn.: MPZP KościeliskoPP.I.6721.7.201604-08-2020 13:2704-08-2020 13:27Urząd Gminy KościeliskoPPiS w Zakopanem
429/2020Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.SR - II.6220.38.202004-08-2020 13:2404-08-2020 13:24Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z 255687