Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2556832
z 255684
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
3/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni słonecznej w miejscowości PilczycaBPI.6220.1.202004-08-2020 13:1104-08-2020 13:11Urząd Gminy Słupia (konecka)null
2/2020Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów ewidencyjnych: Mnin, Czerwona Wola i Pijanów w gminie Słupia Konecka.BPI.6721.1.201904-08-2020 13:1104-08-2020 13:11Urząd Gminy Słupia (konecka)Archiplaneo
1/2020Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów ewidencyjnych: Mnin, Czerwona Wola i Pijanów w gminie Słupia Konecka wraz z uzasadnieniem, zgodny z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2020.293 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587).BPI.6721.1.201904-08-2020 13:1104-08-2020 13:11Urząd Gminy Słupia (konecka)Archiplaneo
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa Zakładów Mięsnych POLSTAN w Pijanowie"BPI.6220.4.201804-08-2020 13:1104-08-2020 13:11Urząd Gminy Słupia (konecka)Wójt Gminy Słupia Konecka
2/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kopaliny ze złoża piasków i torfuBPI.6220.2.201904-08-2020 13:1104-08-2020 13:11Urząd Gminy Słupia (konecka)*******
175/2020Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówRŚI.7120.1.385.202004-08-2020 13:1104-08-2020 13:11Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoŁódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
4/2020wniosek na Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ew. 534, 535, 536, 537 (obręb 0048) w miejscowości Wólka , Gmina Słupia Konecka”BPI.6220.2.202004-08-2020 13:0804-08-2020 13:08Urząd Gminy Słupia (konecka)ELEKTROWNIA PV 62 sp. z o.o
681/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. czapli siwej, kormorana, wydry i bobra europejskiego.WPN.6401.132.2020.JA04-08-2020 13:0504-08-2020 13:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie*******
780/2020Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. czapli siwej, kormorana, wydry i bobra europejskiego.WPN.6401.132.2020.JA04-08-2020 13:0504-08-2020 13:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
193/2020Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowaneOŚ-PŚ.7222.95.201804-08-2020 13:0404-08-2020 13:04Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko MazurskiegoMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z 255684