Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2556822
z 255683
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
764/2020ZGŁOSZENIE planowanych działań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na cieku naturalnym Bóbr w km 101+435-102+615 w miejscowościach Dziećmiarowice oraz Szprotawa gm. Szprotawa. Rodzaj prowadzenia działań: ręczne ścianie i karczowanie krzewów, mechaniczne usunięcie odsypisk, remont i konserwacja ubezpieczenia brzeguWPN-I.670.72.2020.KO04-08-2020 12:5704-08-2020 12:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd zlewni w Lwówku Sląskim
765/2020ZGŁOSZENIE do realizacji prace utrzymaniowe na cieku wodnym Rzeka Biała, w km 2+000- dz. 289/2 obręb Osiecznica, gm. Krosno Odrza. Rodzaj i zakres robót: usunięcie drzewa.WPN-I.670.71.2020.KO04-08-2020 12:5704-08-2020 12:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krośnie Odrzańskim
1294/2020Zgłoszenie zamiaru wykonania prac polegających na wykoszeniu trzciny, utwardzeniu linii brzegowej, przebudowie pomostu ze stałego na pływający na działkach w obrębie Łęgowo, gmina Olecko.WOPN.670.1.279.2020.ASU04-08-2020 12:5304-08-2020 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
1219/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynnosci zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - kawki, mogącej zasiedlić budynek Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Kurzętniku.WOPN.6401.133.202004-08-2020 12:5304-08-2020 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieUrząd Gminy w Kurzętniku
1295/2020Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynnosci zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - kawki, bytującej w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Kurzętniku.WOPN.6401.133.2020.AW04-08-2020 12:5304-08-2020 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1766/2019Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku nietoperza - karlik malutki, bytującego w budynku mieszkalnym przy Morąskiej 17 w Ornecie.WOPN.6401.60.2019.AW.304-08-2020 12:5304-08-2020 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1768/2019Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków - wróbla i jerzyka, bytujących w budynku mieszkalnym przy Mickiewicza 11 w Ornecie.WOPN.6401.58.2019.AW.304-08-2020 12:5304-08-2020 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1215/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków - kwiczoła, sierpówki, modraszki, sroki, bytujących na drzewach rosnących w granicach pasa drogowego rozbudowywanej drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy.WOPN.6401.135.202004-08-2020 12:5304-08-2020 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztyniePrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ,,OSTRADA'' Sp z o.o.
1221/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków - kwiczoła, sierpówki, modraszki, sroki, bytujących na drzewach rosnących w obrębie inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy.WOPN.6401.137.202004-08-2020 12:5304-08-2020 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztyniePrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ,,OSTRADA'' Sp z o.o.
779/2020Zezwolenie na posiadanie i przetrzymywanie gatunku niebezpiecznego dla życia i zdrowia ludzi - rysia.WPN.676.3.2020.MPR04-08-2020 12:5204-08-2020 12:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
z 255683