Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2556817
z 255682
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1114/2020Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050OP-II.6320.7.3.2020.JSl04-08-2020 12:3704-08-2020 12:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1115/2020Projekt planu zadań ochronnych zawiera: opis granic obszaru Natura 2000, mapę obszaru Natura 2000, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, cele działań ochronnych, działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, lokalizację obszarów wdrażania działań ochronnych, wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000OP-II.082.3.32.2020.JSl04-08-2020 12:3704-08-2020 12:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1116/2020Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina rzeki Gróbki PLH120067 wraz z dokumentacjąOP-II.082.3.32.2020.JSl04-08-2020 12:3704-08-2020 12:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
763/2020POSTANOWIENIE uzgadniające przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Górzyca.WZŚ.610.36.2020.RD04-08-2020 12:3204-08-2020 12:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
97/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 8szt. drzew rosnących na dz.nr 809 położonej w obrębie ewidencyjnym Węgleszyn gm.OksaOŚRL.613.38.2020.RO04-08-2020 12:3104-08-2020 12:31Starostwo Powiatowe w JędrzejowieWójt Gminy Oksa
98/2020Zezwolenie na wycięcie następujących gatunków drzew: robinia akacjowa (7szt.), klon jesionolistny (1szt.) rosnących na dz.nr 809 położonej w obrębie ewidencyjnym Węgleszyn gm.OksaOŚRL.613.38.2020.RO04-08-2020 12:3104-08-2020 12:31Starostwo Powiatowe w JędrzejowieStarosta Jędrzejowski
269/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachDK-OŚ.6220.31.202004-08-2020 12:2404-08-2020 12:24Urząd Miasta ChełmCentrum Handlowe Wschód S.A.
270/2020Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegoDK-OŚ.6220.31.202004-08-2020 12:2404-08-2020 12:24Urząd Miasta ChełmCentrum Handlowe Wschód S.A.
42/2020DecyzjaGK.6131.17.202004-08-2020 12:2104-08-2020 12:21Urząd Miasta SiemiatyczeBurmistrz Miasta Siemiatycze
96/2020Zezwolenie na wycięcie następujących gatunków drzew: robinia akacjowa (4szt.), klon jesionolistny (5szt.), rosnących na dz.nr 810 położonej w obrębie ewidencyjnym Węgleszyn gm.OksaOŚRL.613.37.2020.RO04-08-2020 12:1904-08-2020 12:19Starostwo Powiatowe w JędrzejowieStarosta Jędrzejowski
z 255682