Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2580960
z 258096
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1187/2020Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej i Łaskowice oraz ulicy bez nazwy, będącej przedłużeniem ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach i południowej granicy miasta PROJEKTWOOŚ.410.255.2020.MGw22-10-2020 14:5322-10-2020 14:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziMiejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
1188/2020Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej i Łaskowice oraz ulicy bez nazwy, będącej przedłużeniem ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach i południowej granicy miastaWOOŚ.410.255.2020.MGw22-10-2020 14:5322-10-2020 14:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziMiejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
504/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia - etap IV, zadanie 2-3”DR-614/56/DM/2022-10-2020 14:5122-10-2020 14:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuZarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
1632/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na 56 drzewach rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Nr: 1811N, 1602N, 1799N, 1600N.WOPN.6400.166.2020.JCH22-10-2020 14:4622-10-2020 14:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach
1726/2020Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na 42 drzewach rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Węgorzewo oraz nie zezwolono na wykonywanie ww.czynności w stosunku do chronionych gatunków porostów zlokalizowanych na 3 drzewach rosnących w pasach drogowych tych dróg.WOPN.6400.166.2020.JCH22-10-2020 14:4622-10-2020 14:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1634/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na 44 drzewach rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Nr: 1598N, 1797N, 1799N, 1758N.WOPN.6400.167.2020.JCH22-10-2020 14:4622-10-2020 14:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach
1727/2020Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na 25 drzewach rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Węgorzewo.WOPN.6400.167.2020.JCH22-10-2020 14:4622-10-2020 14:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1633/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na 19 drzewach rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1491N, obręb Rukławki, gm. Biskupiec.WOPN.6400.164.2020.JCH22-10-2020 14:4622-10-2020 14:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztyniePowiatowa Służba Drogowa
1631/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na 3 drzewach rosnących w pasie drogowym drogi gminnej nr 111002N w msc. Pierzchały.WOPN.6400.165.2020.JCH22-10-2020 14:4622-10-2020 14:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieUrząd Gminy Płoskinia
1729/2020Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na 3 drzewach rosnących w pasie drogowym drogi gminnej nr 111002N w msc. Pierzchały, gmina Płoskinia.WOPN.6400.165.2020.JCH22-10-2020 14:4622-10-2020 14:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
z 258096