Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2556624
z 255663
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
16/2020WNIOSEK O ZEZWOLENIEBU.BS.6131.0174.202003-08-2020 16:0703-08-2020 16:07Urząd Gminy GodówP.H.U. Duda Andrzej
17/2020DECYZJA ZEZWOLENIEBU.BS.6131.0174.202003-08-2020 16:0703-08-2020 16:07Urząd Gminy GodówWÓJT GMINY GODÓW
15/2020WNIOSEK O ZEZWOLENIEBU.BS.6131.0167.202003-08-2020 16:0503-08-2020 16:05Urząd Gminy Godów*******
18/2020DECYZJA ZEZWOLENIEBU.BS.6131.0167.202003-08-2020 16:0503-08-2020 16:05Urząd Gminy Godów*******
68/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaMRO.6220.20.2020.IJP303-08-2020 15:5003-08-2020 15:50Urząd Gminy we WłoszczowieOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska
17/2019Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WSOiOŚ.OŚ.6220.15.2013.MMN z dnia 16.06.2014r.WSOiOŚ.OŚ.6220.8.2019.MMN03-08-2020 15:5003-08-2020 15:50Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
18/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.WSOiOŚ.OŚ.6220.10.2019.MMN03-08-2020 15:5003-08-2020 15:50Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
54/2020Pismo interwencjaRGR.6131.47.202003-08-2020 15:4903-08-2020 15:49Urząd Miejski w TyczynieBurmistrz Tyczyna
53/2020Pismo prośbaRGR.6131.46.202003-08-2020 15:4703-08-2020 15:47Urząd Miejski w Tyczynie*******
857/2020Decyzja zezwalająca Zarządowi Polskiej Grupy Górniczej S. A. O/KWK Ruda na umyślne płoszenie i niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, wyszczególnionych gatunków ptaków; oraz na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, wyszczególnionych gatunków ptaków i płazów; oraz na umyślne chwytanie, transport i umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, wyszczególnionych gatunków płazów; w związku z likwidacją rozlewiska Potoku Bielszowickiego (Kochłówki) na obszarze Rudy Śląskiej, w rejonie lewego brzegu Potoku Bielszowickiego na O. G. KWK Ruda Ruch Pokój, na działkach o numerach geodezyjnych: 1481/102, 1479/48, 1480/48, 1603/49, 1483/102, 1417/84, 1484/77, 1474//45, 1477/45 i 1478/45WPN.6401.509.2019.TL.303-08-2020 15:3903-08-2020 15:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 255663