Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2580901
z 258091
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
46/2020Decyzja odmawiająca Gminie Biała Piska udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew gatunku : sosna pospolita 3 szt. oraz sosna pospolita 4 szt. oraz zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna 1 szt.ROŚ.613.1.34.202022-10-2020 13:4022-10-2020 13:40STAROSTWO POWIATOWE W PISZUStarosta Piski
34/2020Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Orzysz zezwolenia na usunięcie drzew gatunku wierzba biała 8 szt. rosnących na terenie działko nr 266 obręb Nowe Guty, gmina Orzysz oraz zezwalająca Gminie Orzysz na usunięcie drzew gatunku wierzba biała 3 szt. rosnących w obrębie Nowe Guty , gmina Orzysz.ROŚ.613.1.26.202022-10-2020 13:4022-10-2020 13:40STAROSTWO POWIATOWE W PISZUStarosta Piski
374/2020Decyzja zezwalająca na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochrona ścisłą lub częściową - inwentaryzacja zwierzątWPN.6401.80.2020.AP22-10-2020 13:4022-10-2020 13:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
27/2020Decyzja zezwalająca Gminie Pisz na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna 1 szt. o obwodzie pnia 127 cm rosnącego w obrębie pasa drogowego publicznej drogi gminnej położonej na działce o nr 136/7, obręb Pisz 2.ROŚ.613.1.17.202022-10-2020 13:3922-10-2020 13:39STAROSTWO POWIATOWE W PISZUStarosta Piski
28/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku: brzoza o obwodzie pnia 170 cm oraz klonu o obwodzie pnia 220 cm rosnących na działce o nr 81, obręb Maszty, gmina Pisz.ROŚ.613.1.22.202022-10-2020 13:3922-10-2020 13:39STAROSTWO POWIATOWE W PISZUUrząd Miejski w Piszu
29/2020Decyzja odmowna wydania zezwolenia Gminie Pisz na usunięcie drzew gatunku: brzoza brodawkowata 1 szt. oraz klon zwyczajny 1 szt. z terenu działki nr 81 obręb Maszty, gmina Pisz.ROŚ.613.1.22.202022-10-2020 13:3922-10-2020 13:39STAROSTWO POWIATOWE W PISZUStarosta Piski
30/2020Wniosek Gminy Orzysz o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku wierzba 10 szt., głóg jednoszyjkowy 6 szt., klon jednolistny 1 szt., brzoza brodawkowata 4 szt.,topola osika 5 szt., połozonych na działce nr 266 w obrębie Nowe Guty oraz nr 10/14 w obrębie Okartowo , gmina Orzysz.ROŚ.613.1.24.202022-10-2020 13:3922-10-2020 13:39STAROSTWO POWIATOWE W PISZUUrząd Miejski w Orzyszu
31/2020Wniosek o przedłużenie terminu realizacji decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew gatunku dąb szypułkowy 24 szt., topola osika 5 szt., brzoza brodawkowata 5 szt., sosna zwyczajna 2 szt., świerk pospolity 8 szt. z terenu działki oznaczonej nr 621 położonej w obrębie geodezyjnym Kumielsk, gmina Biała Piska.ROŚ.613.1.25.202022-10-2020 13:3922-10-2020 13:39STAROSTWO POWIATOWE W PISZUUrząd Miejski w Białej Piskiej
32/2020Decyzja zmieniająca decyzję w sprawie przedłużenia terminu realizacji zezwalająca Gminie Biała Piska na usunięcie drzew gatunku dąb szypułkowy 24 szt., topola osika 5 szt., brzoza brodawkowata 5 szt., sosna zwyczajna 2 szt., świerk pospolity 8 szt z terenu działki o nr 621 położonej w obrębie ewidencyjnym Kumielsk, gmina Biała Piska.ROŚ.613.1.25.202022-10-2020 13:3922-10-2020 13:39STAROSTWO POWIATOWE W PISZUStarosta Piski
33/2020Wniosek Gminy Orzysz o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku wierzba biała 11 szt., z terenu działki nr 266 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.ROŚ.613.1.26.202022-10-2020 13:3922-10-2020 13:39STAROSTWO POWIATOWE W PISZUUrząd Miejski w Orzyszu
z 258091