Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2501024
z 250103
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
44/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy kopalni odkrywkowej dolomitu w Libiążu wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.4.7.2019.AZ17-01-2020 17:2317-01-2020 17:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
45/2020Roboty interwencyjne- konserwacja rzeki Drwinki w km 3+150 w m. Kraków, gm. KrakówOP-II.670.3.2020.AO17-01-2020 17:2317-01-2020 17:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Krakowie
42/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie płomykówki.ST-I.6401.4.2020.MA17-01-2020 17:0817-01-2020 17:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
43/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk i umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień ptakówST-I.6401.5.2020.MA17-01-2020 17:0817-01-2020 17:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieStarostwo Powiatowe w Bochni
8/2020Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza” polegającego na: przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w zakresie rozbiórki istniejącej stacji gazowej i budowy w tym miejscu nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz przebudowie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN100 zasilającego stację gazowąOŚ.6220.5.2019.AK17-01-2020 16:5517-01-2020 16:55Urząd Miejski w ZdzieszowicachBurmistrz Zdzieszowic
26/2020Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na modernizacji umocnienia nasypu drogowego istniejącego odcinka drogi gminnej - ul. Piastowska w miejscowości Łodygowice, na działkach nr 5238/4, 4035, 5136/12, 5136/2, 5136/11, 5136/10, 5043/11, 5136/9, 5043/10 - obręb ewidencyjny Łoodygowice, gm. Łodygowice, pow. żywieckiWPN.670.2.2020.CP17-01-2020 16:3217-01-2020 16:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Łodygowice,*******
27/2020Zgłoszenie prowadzenia działań: Przebudowa zjazdu publicznego z ul. Wiejskiej do działek 35/14, 35/15, 35/4, 33/4 i 33/11 j.ew. 240301_1 Cieszyn; obręb 0032 przy ul. Wiejskiej w CieszynieWPN.670.1.2020.CP17-01-2020 16:3217-01-2020 16:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach"GALTEX" S.A.
28/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa rosnącego w Parku Chrząstówka przy ul. Chrząstówka w JaworznieWPN.6401.9.2020.MS17-01-2020 16:3217-01-2020 16:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
2106/2019Wniosek o wydanie na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków roślin i grzybów w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie parkingu przy Centrum Handlowym Designer Outlet Sosnowiec przy ul. Orląt Lwowskich 138 w SosnowcuWPN.6400.14.2019.MS17-01-2020 16:3217-01-2020 16:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBolsover Sp. z o.o. 17 Sp. k.,*******
29/2020Decyzja zezwalająca Bolsover Sp z o.o. 17 Sp.k., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa na umyślne niszczenie siedliska oraz umyślne niszczenie okazów i umyślne przemieszczanie w środowisku przyrodniczym gruszyczki okrągłolistnej (Pyrola rotundifolia), kruszczyka rdzawoczerwonego (Epipactis atrorubens), kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine), centurii pospolitej (Centaurium erythraea) i chrobotka reniferowego (Cladonia rangiferina) kolidujących z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie parkingu przy Centrum Handlowym Designer Outlet Sosnowiec przy ul. Orląt Lwowskich 138 w SosnowcuWPN.6400.14.2019.MS17-01-2020 16:3217-01-2020 16:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 250103