Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2610513
z 261052
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1/2021Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Świniec JTABŚ.6522.16.202028-01-2021 12:5428-01-2021 12:54Starostwo Powiatowe w KościanieEksploatacja Kruszywa
2/2021Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża Świniec JTABŚ.6522.16.202028-01-2021 12:5428-01-2021 12:54Starostwo Powiatowe w KościanieStarosta Kościański
297/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00144.202028-01-2021 12:5328-01-2021 12:53Starostwo Powiatowe w KołobrzeguWójt Gminy Kołobrzeg
33/2021zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00144.202028-01-2021 12:5328-01-2021 12:53Starostwo Powiatowe w KołobrzeguStarostwo Powiatowe w Kołobrzegu Wydział Ochrony Srodowiska
55/2018Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020ABŚ.602.2.201728-01-2021 12:5228-01-2021 12:52Starostwo Powiatowe w KościanieZarzad Powiatu w Kościanie
4/2021Decyzja Starosty Jeleniogórskiego znak OŚR.6233.12.2020.NS z dnia 18.12.2020 r. udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami oraz na przetwarzanie odpadów w mobilnym urządzeniu na terenie powiatu jeleniogórskiego przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s przy ul. Kaczawskiej 19 w Jeleniej GórzeOŚR.6233.12.2020.NS28-01-2021 12:4828-01-2021 12:48Starostwo Powiatowe w Jeleniej GórzeStarosta Jeleniogórski
9/2020wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza28-01-2021 12:4028-01-2021 12:40Starostwo Powiatowe w Rykach
1/2021zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - wnioskodawca JMPOŚ.6224.6.202028-01-2021 12:4028-01-2021 12:40Starostwo Powiatowe w Rykach
35/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.I.6401.3.12.2021.AD28-01-2021 12:3828-01-2021 12:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachUrząd Gminy w Moskorzewie
36/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.I.6401.3.8.2021.AD28-01-2021 12:3628-01-2021 12:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach*******
z 261052