Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2959265
z 295927
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
62/2024Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul.Czarnieckiego, rzeka mleczną i terenami leżącymi po południowej stronie ul. RybnejMPU-X.413.124.202322-02-2024 12:2222-02-2024 12:22Urząd Miejski w RadomiuMiejska Pracownia Urbanistyczna
3/2024Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaII.6220.6.202222-02-2024 12:1922-02-2024 12:19Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejBurmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
11/2023Zgłoszenie usunięcia drzewGOŚ.II.6131.3.202322-02-2024 12:1922-02-2024 12:19Urząd Miejski w Suszu*******
122/2024Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie RDOŚ w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-WPPOH.43.49.2021.MW.122-02-2024 12:1522-02-2024 12:15Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
88/2023Odmowa na usunięcie drzewa z gat. klon pospolity rosnący na dz. nr 68 AM-1 obręb Korzeńsko o obwodzie pnia 171ROŚ.6131.40.1.202322-02-2024 12:1422-02-2024 12:14Urząd Miejski w ŻmigrodzieBURMISTRZ GMINY ŻMIGRÓD
3/2024Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewOS.6131.199.202322-02-2024 12:1422-02-2024 12:14Urząd Gminy w PilchowicachWójt Gminy Pilchowice
4/2024Decyzja w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychOŚ.6233.2.202422-02-2024 12:1222-02-2024 12:12Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
32/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2397/3 i 2396 w miejscowości BrodnicaŚR.6220.6.202122-02-2024 12:1222-02-2024 12:12Urząd Miejski w BrodnicyBiegańscy Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k.
33/2021Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2397/3 i 2396 w miejscowości BrodnicaŚR.6220.6.202122-02-2024 12:1222-02-2024 12:12Urząd Miejski w BrodnicyBurmistrz Brodnicy
86/2022Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2397/3 i 2396 w miejscowości BrodnicaŚR.6220.6.202122-02-2024 12:1222-02-2024 12:12Urząd Miejski w BrodnicyBurmistrz Brodnicy
z 295927