Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2580527
z 258053
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
473/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego ulicy Kieleckiej w Radomiu - działka o numerze ewidencyjnym 113/2.OŚR.6131.716.2020.AW221-10-2020 17:3621-10-2020 17:36Urząd Miejski w RadomiuMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji
1172/2020Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowy, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń PROJEKTWOOŚ.410.274.2020.MGw21-10-2020 17:1921-10-2020 17:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziUrząd Gminy Dobroń
1173/2020Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowy, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie DobrońWOOŚ.410.274.2020.MGw21-10-2020 17:1921-10-2020 17:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
470/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu kotła do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych z odzyskiem wytwarzanej energii cieplnej w istniejącym budynku kotłowni.OŚR.6220.46.2020.DK21-10-2020 17:1621-10-2020 17:16Urząd Miejski w RadomiuPaweł Redestowicz WINDOOR
471/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hal produkcyjnych na hale produkcyjno-magazynowe, w których będą funkcjonowały instalacje produkcyjne do nakładania powłok:linia malarska drzwi oraz linia olejowania deski podłogowej.OŚR.6220.57.2020.DK21-10-2020 17:1621-10-2020 17:16Urząd Miejski w RadomiuPAWEŁ REDESTOWICZ "WINDOOR"
472/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku hali garażowej z częścią biurową na lakiernie proszkową na terenie dz. nr ew. 110/9 obręb Jeżowa Wola, przy ul.Potkanowskiej w Radomiu.OŚR.6220.60.2020.DK21-10-2020 17:1621-10-2020 17:16Urząd Miejski w RadomiuPPHU "JARMEX" Jarosław Jaskólski
1170/2020wniosek o wydanie zezwolenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Górskiej 13/15 w Łodzi na niszczenie siedlisk, umyślne płoszenie wróbla domowego, w związku z pracami termomodernizacyjnymi budynku mieszkalnegoWPN.6401.309.2020.RWi21-10-2020 17:1221-10-2020 17:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziWspólnota Mieszkaniowa ul. Górska 13/15 Łódż
1171/2020wniosek o wydanie zezwolenia Miastu Skierniewice na zniszczenie gniazd sierpówki w związku z koniecznością wycięcia drzewa rosnącego przy ul. Kaczorowskiego 4 w SkierniewicachWPN,6401.308.2020.RWi21-10-2020 17:1221-10-2020 17:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1133/2020Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Śródmieście w BełchatowieWOOŚ.410.263.2020.AJa21-10-2020 17:0621-10-2020 17:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziBiuro Planowania Przestrzennego w Bełchatowie
1132/2020Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Śródmieście w BełchatowieWOOŚ.410.263.2020.AJa21-10-2020 17:0621-10-2020 17:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziBiuro Planowania Przestrzennego w Bełchatowie
z 258053