Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572110
z 257211
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1561/2020zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.791.2020.SP25-09-2020 11:5725-09-2020 11:57Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
1630/2020zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.791.2020.SP25-09-2020 11:5725-09-2020 11:57Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
42/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGG.6131.16.202025-09-2020 11:5725-09-2020 11:57Urząd Gminy ZbrosławiceZarząd Dróg Powiatowych
43/2020Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działkach określonych numerami ewid.:  619/145  (a.m. 7 obręb Zbrosławice), 92 (a.m. 4 obręb Księży Las), 485/232 (a.m. 3 obręb Laryszów), 49 (a.m. 7 obręb Kopienica), 762/288 (a.m. 1 obręb Kamieniec), 73 (a.m. 6 obręb Kopienica), 299/44 (a.m. 1 obręb Miedary) położonych w pasie drogowym dróg powiatowych ul. Mickiewicza 3222S, na odcinku Zbrosławice – Wieszowa ul. Wiejska 3217S w Księżym Lesie, ul. Wolności 3275S w Zbrosławicach, ul. Strażacka 2904S w Kopienicy, ul. Tarnogórska 3275S w Kamieńcu, ul. 1-go Maja 2904S w Kopienicy, ul. 1-go Maja 3215S w Miedarach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich GórachGG.6131.16.202025-09-2020 11:5725-09-2020 11:57Urząd Gminy ZbrosławiceUrząd Gminy Zbrosławice
378/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - dz. nr 838/8 ob. Dywity, gm. Dywity.GŚ-V.613.162.2020.IZ25-09-2020 11:5625-09-2020 11:56Starostwo Powiatowe w OlsztynieWójt Gminy Dywity
379/2020Zezwolenie na usunięcie drzew - dz. nr 838/8 ob. Dywity, gm. Dywity.GŚ-V.613.162.2020.IZ25-09-2020 11:5625-09-2020 11:56Starostwo Powiatowe w OlsztynieStarosta Olsztyński
469/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Umocnienie dna przy Nabrzeżu Przemysłowym III-1III-6 oraz wymiany linii odbojowej Nabrzeża Przemysłowego III-1 i III-2RDOŚ-Gd-WOO.420.25.2020.IB25-09-2020 11:5025-09-2020 11:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuZarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
1374/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa płyty postojowej PPS-4 z wydzieleniem stanowisk do odladzania samolotów wraz z budową drogi kołowania DK-A8 (odcinek od DK-A8 do progu 11 DS.) w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha WałęsyRDOŚ-Gd-WOO.420.140.2019.IB25-09-2020 11:5025-09-2020 11:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
370/2020Zgłoszenie dokonywane na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.I.670.36.2020.BD25-09-2020 11:4725-09-2020 11:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach
721/2020Wniosek.OŚZ.6123.358.202025-09-2020 11:4625-09-2020 11:46Starostwo Powiatowe w OpocznieUrząd Gminy w Żarnowie
z 257211