Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2348623
z 234863
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
468/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do nakładania powłok lakierniczych (kabiny lakierniczej) na działce o nr 25/10 położonej przy ul. Sadowniczej w Radomiu.OŚR.6220.42.2018.AL15-10-2018 11:2815-10-2018 11:28Urząd Miejski w RadomiuPrezydent Miasta Radomia
1156/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. bobra europejskiego.WPN.6401.143.2018.MG15-10-2018 11:2415-10-2018 11:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LubliniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Lublinie
1157/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. bobra europejskiego.WPN.6401.142.2018.MG15-10-2018 11:2415-10-2018 11:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieWójt Gminy Werbkowice
985/2018(MAZ) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OZ-I.6131.652.201815-10-2018 11:2215-10-2018 11:22Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
176/2018Wniosek Urzędu Gminy Gruta z dnia 18.09.2018 r., nr RG.6131.119.2018.MT o wyd. zezwol. na usunięcie czterech drzew.OS.613 77.201815-10-2018 11:2015-10-2018 11:20Starostwo Powiatowe w GrudziądzuWójt Gminy Gruta
1081/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWOO.420.199.2018.JW15-10-2018 11:2015-10-2018 11:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyPracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese
427/2018wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówOZKr.5146.423.2018.TG.15-10-2018 11:1915-10-2018 11:19Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w KrakowieKlub Sportowy Futbolowa Liga Szóstek Sp. z o.o.
180/2018Wniosek Urzędu Gminy Grudziądz z dnia 9.10.2018 r., nr OŚR.6131.1.48.2018 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.OS.613.80.201815-10-2018 11:1815-10-2018 11:18Starostwo Powiatowe w GrudziądzuWójt Gminy Grudziądz
1420/2018postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOO.420.199.2018.JW15-10-2018 11:1715-10-2018 11:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
46/2018decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówRPPiOS.6131.134.201815-10-2018 11:1215-10-2018 11:12Urząd Gminy DopiewoWójt Gminy Dopiewo
z 234863