Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2310855
z 231086
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
796/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochronąWOP.6401.5.10.2018.MO20-06-2018 09:3920-06-2018 09:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyWojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
19/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowejUKO.6220.3.2018.SF20-06-2018 09:3520-06-2018 09:35Urząd Miasta i Gminy w KońskichOdlewnia Żeliwa FANSULD Sp. j
20/2018Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoUKO.6220.3.2018.SF20-06-2018 09:3520-06-2018 09:35Urząd Miasta i Gminy w KońskichEco raport,Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. j
962/2018Wniosek na usunięcie drzewa z terenu ROD "Nowe osiedle" ul. Jordana w Szczecinie (dz. nr 17/4 z obr.4306)-Izabela KujawskaWOŚ.II.71200.1.45.2018.AM20-06-2018 09:3520-06-2018 09:35Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego*******
265/2018Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła płaskiego FLOAT 2 w zakładzie Saint – Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szklanych Domów.WER.6223.3.2014.OL20-06-2018 09:3120-06-2018 09:31Urząd Miejski w Dąbrowie GórniczejPrezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
15/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno-magazynowej znajdującej się na działce 1274/5 obręb Reńska Wieś; ul. Reński Koniec 14, Reńska Wieś"OŚ.6220.2.201820-06-2018 09:2720-06-2018 09:27Urząd Gminy w Reńskiej WsiKAMET Sp z o.o.
961/2018Wniosek na usunięcie drzew z terenu ROD "Skarbówek" ul.Chopina 120- Urszula Michaliszyn-FiskeWOŚ.II.71200.1.44.2018.AM20-06-2018 09:2620-06-2018 09:26Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego*******
61/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOR.RGOiOŚ.6131.42.201820-06-2018 09:2520-06-2018 09:25Urząd Miasta i Gminy SycówZarząd Dróg Powiatowych
960/2018Wniosek na usunięcie drzewa z terenu ROD "Leszczyniec" ul.Senna- Adam GryczonWOŚ.II.71200.1.43.2018.AM20-06-2018 09:2120-06-2018 09:21Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego*******
244/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni S2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w Śniadówce.WOOŚ.420.28.2018.BT20-06-2018 09:1820-06-2018 09:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Baranów
z 231086