Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2570407
z 257041
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
14/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu do zbierania, w tym przeładunku i magazynowania odpadów poremontowych i budowlanych na terenie MPGO w Sosnowcu przy ul. Grenadierów 21.WEG-ROŚ.6220.1.19.2020.MC21-09-2020 17:4221-09-2020 17:42Urząd Miejski w SosnowcuRemondis MPGO Sosnowiec Sp. z o. o.
7/2020zmiana decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 24/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku magazynowego należącego do AMTRA Sp. z o. o. na terenie działek nr 1438 i 1439 obręb 0009 w Sosnowcu”, położonych na terenie przy ul. Schönów 3 w Sosnowcu.WEG-ROŚ.6220.1.17.2020.MC21-09-2020 17:2721-09-2020 17:27Urząd Miejski w SosnowcuAmtra Sp.z o.o.
151/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno-magazynowej do produkcji kolektorów słonecznych wraz z częścią socjalno-biurową na halę produkcyjno-magazynową do produkcji podzespołów wykorzystywanych w AGD przy ul. Watta 6 w Sosnowcu”.WGK-ROŚ.6220.1.51.2018.MC21-09-2020 17:2521-09-2020 17:25Urząd Miejski w SosnowcuBITRON Poland Sp. z o. o.
16/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.:.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno-magazynowej do produkcji kolektorów słonecznych wraz z częścią socjalno-biurową na halę produkcyjno-magazynową do produkcji podzespołów wykorzystywanych w AGD przy ul. Watta 6 w Sosnowcu”.WGK-ROŚ.6220.1.51.2018.MC21-09-2020 17:2521-09-2020 17:25Urząd Miejski w SosnowcuPrezydent Miasta Sosnowca
25/2020RDOŚ w Krakowie - uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KościeliskoPP.6720.5.201921-09-2020 17:0321-09-2020 17:03Urząd Gminy KościeliskoRDOŚ w Krakowie
10/2020Uchwała Rady gminy kościelisko Nr XII/90/19 z dnia 19.12.2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko, pod nazwą "Czwarta Zmiana StudiumPP.6720.5.201921-09-2020 17:0321-09-2020 17:03Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
11/2020Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KościeliskoPP.6720.5.201921-09-2020 17:0321-09-2020 17:03Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
17/2020Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy kościelisko p.n. "Czwarta Zmiana Studium"PP.6720.5.201921-09-2020 17:0321-09-2020 17:03Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
16/2020Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy kościeliskoPP.6720.5.201921-09-2020 17:0321-09-2020 17:03Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
24/2020PPIS w Zakopanem - Opinia sanitarna - uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KościeliskoPP.6720.5.201921-09-2020 17:0221-09-2020 17:02Urząd Gminy KościeliskoPPIS
z 257041