Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2570371
z 257038
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
61/2019Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu - uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przedłożonych informacji, które zostaną uwzględnione w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w rejonie ulic Domachowskiej, Zachodniej, Ogrodowej, Odrodzenia i Miejsko - Góreckiej w KrobiWIGP.6722.1.2019.PP21-09-2020 15:2921-09-2020 15:29Urząd Miejski w KrobiPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
254/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 280/16 obręb: Śródmieście miasta Kostrzyn nad Odrą.OŚ.613.1.136.202021-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
255/2020Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z terenu działki o nr ewid. 280/16 obręb: Śródmieścia miasta Kostrzyn nad Odrą.OŚ.613.1.136.202021-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimStarosta Gorzowski
62/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w rejonie ulic Domachowskiej, Zachodniej, Ogrodowej, Odrodzenia i Miejsko - Góreckiej w KrobiWIGP.6722.1.2019.PP21-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Urząd Miejski w KrobiBurmistrz Krobi
63/2019Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w rejonie ulic Domachowskiej, Zachodniej, Ogrodowej, Odrodzenia i Miejsko - Góreckiej w KrobiWIGP.6722.1.2019.PP21-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Urząd Miejski w KrobiBurmistrz Krobi
64/2019Postanowienie o uzgodnieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w rejonie ulic Domachowskiej, Zachodniej, Ogrodowej, Odrodzenia i Miejsko - Góreckiej w Krobi wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWIGP.6722.1.2019.PP21-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Urząd Miejski w KrobiPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
60/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Adama Mickiewicza w Krobi wraz z uzasadnieniem i podsumowaniemWIGP.6722.2.2018.PP21-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Urząd Miejski w KrobiBurmistrz Krobi
66/2019Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku produkcyjnego i zaplecza socjalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na produkcyjne, dobudowa zewnętrznych schodów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 312/11 położonej w obrębie geodezyjnym PudliszkiWIGP.6730.79.2019.PP21-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Urząd Miejski w KrobiPudliszki Sp. z o. o.
18/2020Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2MW na terenie działek o numerach ewidencyjnych 258 i 259, obręb PotarzycaWIGP.6730.6.2020.PP21-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Urząd Miejski w KrobiLION ENERGY GROUP SP. Z O.O.
17/2020Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku produkcyjnego i zaplecza socjalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na produkcyjne, dobudowa zewnętrznych schodów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 312/11 położonej w obrębie geodezyjnym PudliszkiWIGP.6730.79.2019.PP21-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Urząd Miejski w KrobiBurmistrz Krobi
z 257038