Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2570370
z 257037
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
17/2020Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku produkcyjnego i zaplecza socjalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na produkcyjne, dobudowa zewnętrznych schodów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 312/11 położonej w obrębie geodezyjnym PudliszkiWIGP.6730.79.2019.PP21-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Urząd Miejski w KrobiBurmistrz Krobi
19/2020Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2MW na terenie działek o numerach ewidencyjnych 258 i 259, obręb PotarzycaWIGP.6730.6.2020.PP21-09-2020 15:2821-09-2020 15:28Urząd Miejski w KrobiBurmistrz Krobi
20/2020Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie naziemnej farmy fotowoltaicznej o nominalnej mocy do 4,0 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 308 położonej w obrębie geodezyjnym Karzec.WIGP.6730.17.2020.PP21-09-2020 15:2721-09-2020 15:27Urząd Miejski w KrobiElawan Energy Polska Sp. z o.o
21/2020Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Krobia”, o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 położonych w obrębie geodezyjnym Karzec.WIGP.6730.22.2020.PP21-09-2020 15:2721-09-2020 15:27Urząd Miejski w KrobiMB SUN 2 SP. Z O.O.
1384/2020Decyzja orzekająca zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6401.348.2020.ZB z 16 lipca 2020 r. w sprawie zezwolenia Gminie Porąbka na niszczenie siedlisk i gniazd oknówki (Delichon urbicum) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w PorąbceWPN.6401.348.2020.ZB.121-09-2020 15:2721-09-2020 15:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1383/2020Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6401.348.2020.ZB z 16 lipca 2020 r. w sprawie zezwolenia Gminie Porąbka na niszczenie siedlisk i gniazd oknówki (Delichon urbicum) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w PorąbceWPN.6401.348.2020.ZB.121-09-2020 15:2721-09-2020 15:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Porąbka
1385/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków przy ul. Patriotów 1, 3; ul. Astronautów 2; ul. Czwartaków 2; ul. Lompy 2, 4 ul. Śniadeckiego 4 w RybnikuWPN.6401.494.2020.TL21-09-2020 15:2721-09-2020 15:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
254/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 280/16 obręb: Śródmieście miasta Kostrzyn nad Odrą.OŚ.613.1.136.202021-09-2020 15:2621-09-2020 15:26Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
173/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 drzew z terenu działki o nr ewid. 1130 obręb: Witnica gm. Witnica.OŚ.613.1.80.202021-09-2020 15:2321-09-2020 15:23Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta i Gminy Witnica
253/2020Zezwolenie na usunięcie 25 drzew z terenu działki o nr ewid. 1130 obręb: Witnica gm. Witnica.OŚ.613.1.80.202021-09-2020 15:2321-09-2020 15:23Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimStarosta Gorzowski
z 257037