Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2096267
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
584/2017Decyzja w sprawie utworzenia i prowadzenia ogrodu zoologicznegoDZP-WG.6520.6.2017.mk28-06-2017 16:2928-06-2017 16:29Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
2055/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-XII-WOŚ-K.6131.133.2017.MSU28-06-2017 16:2228-06-2017 16:22Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZarząd Dróg Miejskich
2054/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-XII-WOŚ-K.6131.158.2017.PKO28-06-2017 16:1128-06-2017 16:11Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
1065/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na budowie kładki dla pieszych na potoku Bruśnik, wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej, rozbiórce fragmentu i wykonania nowego umocnienia skarp koryta cieku w rejonie istniejącego mostu i projektowanej kładki, odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni jedni, chodników i kładki bez ich oczyszczania w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Bielskiej w Rybarzowicach”WPN.670.127.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPracownia Projektowa RHR s.c.
1066/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Stare koryto Gostynki w km 0+000-4+500 w m. Kobiór, gm. KobiórWPN.670.122.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1067/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Wycinka drzew z cieków: Świerkówka, Wysoki w m. Czechowice-Dziedzice, Jaworze, gm. Czechowice-DziedziceWPN.670.120.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1068/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Pielgrzymówka w km 4+120 - 6+051 w m. Pielgrzymowice, Golasowice, gm. PawłowiceWPN.670.121.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1069/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji wałów rzeki Białej w km 0+000-1+035; 0+000-1+038 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała - długość 2,073 kmWPN.670.123.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1070/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Dankówka w km 1+000-3+300 wraz z wałami przeciwpowodziowymi w km 0+850-2+030, 0+000-0+890, 0+000-0+975, 0+000-0+890, 1+030-1+150 długości 4,055 km/2,3 km w m. Dankowice, gm. WilamowiceWPN.670.126.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1071/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji wału rzeki Małej Wisły w km 0+700-2+250 w m. Dankowice, gm. Wilamowice - długości 1,55 kmWPN.670.124.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1072/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji wału rzeki Soły w km 0+000-2+792 w m. Hecznarowice, gm. Wilamowice - długość 2,792 kmWPN.670.125.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1073/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Kaczor w km 0+000-0+300 w m. Kończyce Małe, gm. ZebrzydowiceWPN.670.131.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1074/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Krzywaniec Górecki w km 0+000-3+150 w m. Górki Wielkie i Górki Małe, gm. BrennaWPN.670.130.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1075/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Kalembianka w km 0+000-0+800 w m. Cieszyn, gm. CieszynWPN.670.129.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1076/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Ustroński w km 0+000-2+130 w m. Ustroń, gm. UstrońWPN.670.128.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1077/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Bojszówka w km 6+311-10+437 w m. Bojszów oraz Rudno, gm. RudziniecWPN.670.132.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1078/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na utworzeniu punktu czerpania wody (studni z kręgów betonowych) do celów przeciwpożarowych w korycie potoku Nickulina w km 2+220 w miejscowość Rajcza, gmina Rajcza, powiat żywieckiWPN.670.134.2017..DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1079/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Krasna w km 0+500-2+550 w m. Cieszyn, gm. CieszynWPN.670.135.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1080/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na obiekcie: Ciek Drama w km 18+740-21+500 oraz 21+814-22+325 (z wyłączeniem odcinków zarurowanych) w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie GóryWPN.670.136.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1081/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacja lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-4+186 (4186 m) w m. Wola, gm. MiedźnaWPN.670.140.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1082/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na Konserwacji cieku Domaczka w km 0+115-1+810 wraz z wałami przeciwpowodziowymi w km 0+000-0+816, 0+000-0+796 w m. Czaniec, gm. Porąbka - długość 1,695 km/1,612WPN.670.138.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1083/2017Konserwacja wałów rzeki Soły w km 0+000-4+750, 0+000-1+440, 0+000-2+010 w m. Czaniec i Kobiernice, gm. Porąbka - 8,200 kmWPN.670.137.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1084/2017Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Agrestowej w Mesznej oraz wykonaniu wylotu brzegowego w potoku Mesznianka 1, gm. Wilkowice, w ramach inwestycji "Naprawa rowu odwadniającego ulicę Agrestową w Mesznej pobocze ulicy Szczyrkowskiej w kierunku Bystrej (od ul. Agrestowej do potoku Mesznianka 1}"WPN.670.139.2017.DS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Wilkowice
482/2016Decyzja zezwalająca Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu przy Promenadzie Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie na rozmnażanie i przetrzymywanie siki wietnamskiego (Cervus nippon pseudaxix)WPN. 672.4.3.2016.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
481/2016Decyzja zezwalająca Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu przy Promenadzie Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie na przetrzymywanie 7 osobników bizona leśnego (Bison bison athabascae)WPN. 672.4.2.2016.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
480/2016Decyzja zezwalająca Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu przy Promenadzie Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie na rozmnażanie i przetrzymywanie bernikli kanadyjskiej (Branta canadensis)WPN. 672.4.1.2016.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1085/2017Decyzja zezwalająca Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu przy Promenadzie Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie na przetrzymywanie 9 sztuk bernikli kanadyjskiej (Branta canadensis)WPN. 672.4.1.2016.MS.228-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1086/2017Decyzja zezwalająca Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu przy Promenadzie Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie na przetrzymywanie bizona leśnego (Bison bison athabascae)WPN.672.4.2.2016.MS.228-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1087/2017Decyzja zezwalająca Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu przy Promenadzie Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie na rozmnażanie, przetrzymywanie oraz zbywanie siki wietnamskiego (Cervus nippon pseudaxix)WPN. 672.4.3.2016.MS.228-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
483/2016Decyzja zezwalająca Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu przy Promenadzie Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie na przetrzymywanie 1 osobnika żółwia czerwonolicego (Trachemys scripta elegant)WPN.672.4.4.2016.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1003/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzew w ramach realizacji zadania "Budowa parkingów wielopoziomowych przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej w Bielsku-Białej"WPN.6401.339.2017.TL28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSebastian Adamski - DMK Inżynieria Sp. z o.o.
1088/2017Decyzja zezwalająca Miejskiemu Zarządowi Dróg w Bielsku-Białej na niszczenie siedliska oraz 1 gniazda ptaków objętych ochroną w związku z wycinką brzozy brodawkowatej o obwodzie 83 cm mierzonym na wysokości 130 cm rosnącej na działce nr 4280/207 przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej w Bielsku-Białej, w związku z kolizją jaką stanowi przedmiotowe drzewo w stosunku do planowanej budowy parkingów wielopoziomowych przy ulicy Lwowskiej i Krakowskiej w Bielsku-BiałejWPN.6401.339.2017.TL28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1089/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Lwowskiej 5-7 SosnowiecWPN.6401.353.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa LOKUM
1090/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Słowackiego 11 w OgrodzieńcuWPN.6401.354.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 11
949/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Czeladzkiej 33-47 w SosnowcuWPN.6401.316.2017.TL28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "PREMIL"
1091/2017Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Premil” w Sosnowcu na niszczenie siedlisk i ostoi wróbla (Passer domesticus), modraszki (Cyanistes caeruleus), szpaka (Sturnus vulgaris) i oknówki (Delichon urbicum) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Czeladzkiej 33-47 w SosnowcuWPN.6401.316.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
948/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Piłsudskiego 69 w SosnowcuWPN.6401.315.2017.TL28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "PREMIL"
1092/2017Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk gołębia skalnego forma miejska (Columba livia forma urbana) poprzez wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 69WPN.6401.315.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1026/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk i gniazda ptaków w związku z wycinką drzewa przy ul. Edukacji w TychachWPN.6401.342.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZespół Szkół Nr 5 w Tychach
1093/2017Decyzja zezwalająca Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5 w Tychach, ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy na zniszczenie gniazda i siedliska ptaków gatunków chronionych w związku z wycinką 1 szt. dwupniowego jesionu wyniosłego o obwodach pni 103cm i 91cm mierzonych na wysokości 130cm, rosnącego na działce nr ew. 5854/70 w Tychach przy ul. Edukacji 11WPN.6401.342.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1094/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z wycinką drzewa przy ul. Konopnickiej 22 w MikołowieWPN.6401.355.2017.TL28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1013/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynku kościoła parafii rzymskokatolickiej św. Jacka w Mysłowicach przy ul. Sienkiewicza 45WPN.6401.346.2017.TL28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachParafia Rzymskokatolicka Świętego Jacka
1095/2017Decyzja zezwalająca Parafii Rzymskokatolickiej św. Jacka, 41-400 Mysłowice 4 – Morgi, ul. Sienkiewicza 45 na niszczenie siedlisk wróbla (Passer domesticus), poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku kościoła parafii rzymskokatolickiej św. Jacka w MysłowicachWPN.6401.346.201.TL28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1096/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynków przy ul. Zamkowej 3, ul. Zamkowej 5 i ul. Narutowicza 40-44 w SosnowcuWPN.6401.357.2017.TL28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "SIELEC"
1097/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Dmowskiego 76a-78a-80a w SosnowcuWPN.6401.358.2017.TL28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami STERDOM s.c.
1098/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków w związku z wycinką drzew, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km O, 0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach; oraz Zadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego"WPN.6401.359.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrzedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu
1100/2017Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej położonego w rejonie ulicy Rozwojowej w Siemianowicach ŚląskichWOOŚ.410.211.2017.PB28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1102/2017Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec dla terenów położonych wokół zbiornika wodnego „Zalew Nakło - Chechło”WOOŚ.410.225.2017.BM28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1103/2017Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego południową część obszaru sołectwa ŚwierklaniecWOOŚ.410.226.2017.BM28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1101/2017Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Obwodowej w Siemianowicach ŚląskichWOOŚ.410.216.2017.PB28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1050/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 11 abc w ChorzowieWPN.6401.350.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa Długa 11 ABC w Chorzowie,ADM Chorzów Sp. z o.o.
1104/2017Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 11 ABC, 41-500 Chorzów na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus), wróbla (Passer domesticus) i kawki (Corvus monedula) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Długiej 11 ABC w ChorzowieWPN.6401.350.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1051/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynków przy ul. Hankego 2-6, ul. Dąbrowskiego 71-76 w ChorzowieWPN.6401.351.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachADM Chorzów Sp. z o.o.,Wspólnota Mieszkaniowa Hankego 2-6, Dąbrowskiego 72-76 w Chorzowie
1105/2017Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej Hankego 2-6, Dąbrowskiego 72-76, 41-500 Chorzów na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hankego 2-6 i ul. Dąbrowskiego 72-76 w ChorzowieWPN.6401.351.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
975/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Przyjaźni 7 w BędzinieWPN.6401.332.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZarządzanie Nieruchomościami Biuro Obsługi Mieszkańców
1106/2017Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Przyjaźni w Będzinie na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Przyjaźni 7 w BędzinieWPN.6401.332.2017.MS.128-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1108/2017Decyzja zezwalająca firmie Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 41-200 Będzin na zniszczenie gniazd i siedlisk ptaków gatunków chronionych w związku z wycinką 1 szt. wierzby białej o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 170+100+82cm, rosnącej na działce nr ew. 3495/3, obręb 0010 w Sosnowcu, 1 szt. topoli osiki o obwodach pni 155+112+84cm, rosnącej na działce nr ew. 3527, obręb 0010 w Sosnowcu oraz 1 szt. topoli osiki o obwodzie pnia 139cm, rosnącej na działce nr ew. 3498 obręb 0010 w SosnowcuWPN.6401.361.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1107/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku wycinką drzew w SosnowcuWPN.6401.361.2017.MS28-06-2017 15:3828-06-2017 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachTAURON DYSTRYBUCJA S.A.
344/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: adaptacja i rozbudowa zakładu przetwórstwa rybnego GADUS wraz z częścią biurowo socjalną i infrastrukturą techniczną, Gdynia ul. Przemysłowa 8, dz. nr ewid.: 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, obr. 10ROD.6220.39.2016.JS28-06-2017 15:3528-06-2017 15:35Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
223/2017wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychRS.6341.37.2017.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w Grójcudane osobowe w aktach sprawy
228/2017pozwolenie wodnoprawne na pobór wódRS.6341.37.2.2017.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w GrójcuStarosta Grójecki
224/2017wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychRS.6341.38.2017.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w Grójcudane osobowe w aktach sprawy
229/2017pozwolenie wodnoprawne na pobór wódRS.6341.38.2.2017.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w GrójcuStarosta Grójecki
225/2017wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychRS.6341.39.2017.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w Grójcu*******
230/2017pozwolenie wodnoprawne na pobór wódRS.6341.39.2.2017.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w GrójcuStarosta Grójecki
52/2016wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychRS.6341.163.2016.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w Grójcudane osobowe w aktach sprawy
226/2017pozwolenie wodnoprawne na pobór wódRS.6341.163.2.2016.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w GrójcuStarosta Grójecki
227/2017pozwolenie wodnoprawne na pobór wódRS.6341.36.2.2017.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w GrójcuStarosta Grójecki
222/2017wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychRS.6341.36.2017.SP28-06-2017 15:3128-06-2017 15:31Starostwo Powiatowe w GrójcuBurmistrz Gminy i Miasta Mogielnica
110/2017Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyWAB.I.6730.258.2017.AO28-06-2017 15:2928-06-2017 15:29Urząd Miasta BydgoszczyKARMEL Spółka z o.o. Spółka komandytowa
535/2017Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 2174/2 w obr. 212 przy ul. Magazynowa 1 w RzeszowieSR-III.6131.147.201728-06-2017 15:2728-06-2017 15:27Urząd Miasta RzeszowaREST URBIS sp.j. M. Jamróz i J. Nowak
596/2017Udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na dz.nr 2175/2 w obr. 212 przy ul. Magazynowej 1 w RzeszowieSR-III.6131.147.201728-06-2017 15:2728-06-2017 15:27Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
297/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWE.6131.123.2017.KR28-06-2017 14:5428-06-2017 14:54Urząd Miejski w Zabrzu*******
298/2017Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówWE.6131.123.2017.KR28-06-2017 14:5428-06-2017 14:54Urząd Miejski w ZabrzuPrezydent Miasta Zabrze
300/2017Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówWE.6131.96.2017.LJ28-06-2017 14:5428-06-2017 14:54Urząd Miejski w ZabrzuPrezydent Miasta Zabrze
299/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWE.6131.96.2017.LJ28-06-2017 14:5428-06-2017 14:54Urząd Miejski w ZabrzuPlatan Prosperity Sp. z o.ow Warszawie
301/2017Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówWE.6131.612.2016.TN28-06-2017 14:5428-06-2017 14:54Urząd Miejski w ZabrzuPrezydent Miasta Zabrze
992/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWE.6131.612.2016.TN28-06-2017 14:5428-06-2017 14:54Urząd Miejski w ZabrzuMPL Power Elektro Sp. z o.o. w Gliwicach
20/2017Wniosek o wycięcie drzewOŚ.6331.01.11.201728-06-2017 14:5328-06-2017 14:53Urząd Miasta LeżajskGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów
50/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBI.6220.11.201728-06-2017 14:5228-06-2017 14:52Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim*******
51/2017Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaBI.6220.11.201728-06-2017 14:5228-06-2017 14:52Urząd Miejski w Brześciu KujawskimBurmistrz Brześcia Kujawskiego
52/2017Wystąpienie o opinię do RDOŚ i PPISBI.6220.11.201728-06-2017 14:5228-06-2017 14:52Urząd Miejski w Brześciu KujawskimBurmistrz Brześcia Kujawskiego
18/2017DecyzjaRR.6220.2.2017.ŁK28-06-2017 14:5128-06-2017 14:51Urząd Gminy w MalanowieWójt Gminy Malanów
15/2017PostanowienieRR.6220.2.2017.ŁK28-06-2017 14:5128-06-2017 14:51Urząd Gminy w MalanowieWójt Gminy Malanów
13/2017wniosek o wydanie decyzji środowiskowejRR.6220.2.2017.ŁK28-06-2017 14:5128-06-2017 14:51Urząd Gminy w Malanowie"KOESTERS I MEYER" Spółka z o.o.
918/2017UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.:"Przebudowa drogi powiatowej w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową torowiska - nr 2533F ul. Warszawska: na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Herberta, nr 2533F ul. Sikorskiego: na odcinku od ul. Herberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikorskiego: na odcinku od ul. Chrobrego do pierwszej zwrotnicy za ul. Dworcową oraz "Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Jancarza wraz z systemem starowania ruchem tramwajowym".WZŚ.4242.81.2017.AN28-06-2017 14:4328-06-2017 14:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce
917/2017RAPORT oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.:"Przebudowa drogi powiatowej w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową torowiska - nr 2533F ul. Warszawska: na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Herberta, nr 2533F ul. Sikorskiego: na odcinku od ul. Herberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikorskiego: na odcinku od ul. Chrobrego do pierwszej zwrotnicy za ul. Dworcową oraz "Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Jancarza wraz z systemem starowania ruchem tramwajowym".WZŚ.4242.81.2017.AN28-06-2017 14:4328-06-2017 14:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.EKOVERT Łukasz Szkudlarek
19/2017Wniosek o wycięcie drzewOŚ.6131.01.10.201728-06-2017 14:4328-06-2017 14:43Urząd Miasta Leżajsk*******
18/2017Wniosek o wycięcie drzewOŚ.6131.01.09.201728-06-2017 14:3528-06-2017 14:35Urząd Miasta Leżajsk*******
93/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówWOŚGM.6131.2.45.201728-06-2017 14:3428-06-2017 14:34Urząd Miejski w ZawierciuParafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego
830/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "AMONIT - Leśnego zespołu rekreacyjno - edukacyjnego w miejscowości Klimki".WOOŚ.4260.120.2017.LP28-06-2017 14:3128-06-2017 14:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Łuków
829/2017Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susiec.WSTIII.610.17.2017.KŁ28-06-2017 14:3128-06-2017 14:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
854/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Lęborski Węzeł Przesiadkowy"RDOŚ-Gd-WOO.4210.21.2016.AJ28-06-2017 14:3028-06-2017 14:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
13/2017postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn." Adaptacja budynków zakładu ślusarskiego na potrzeby linii do cynkowania galwanicznego w m. Ropica Polska, gmina Gorlice "28-06-2017 14:3028-06-2017 14:30Urząd Gminy GorliceZakład Ślusarski -Handel Usługi Marek Wachowski
34/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów417-24/201728-06-2017 14:2628-06-2017 14:26Suwalski Park KrajobrazowyZarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
349/2017wniosek oo warunki zabudowy28-06-2017 14:2428-06-2017 14:24Urząd Miejski w RadomiuPrezydent Miasta Radomia
29/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów417-20/201728-06-2017 14:2028-06-2017 14:20Suwalski Park KrajobrazowyZespół Szkół Technicznych w Suwałkach
33/2017zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów417-20/201728-06-2017 14:2028-06-2017 14:20Suwalski Park KrajobrazowyDyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego
895/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (jodła, kasztan, dąb, jesion pensylwański, klon jawor, świerk pospolity, modrzew europejski, lipa szerokolistna), ul. Miodowa 17/19 w Warszawie.KZ-KZ-S/3720/1728-06-2017 14:1928-06-2017 14:19Urząd Miasta Stołecznego WarszawyArchidiecezja Warszawska
2053/2017Zezwolenie na usunięcie drzew (9 pozycji) oraz odmowa zezwolenia na usunięcie drzew (2 pozycje), ul. Miodowa 17/19 w Warszawie.KZ-ZZ.6131.175.2017.UPS28-06-2017 14:1928-06-2017 14:19Urząd Miasta Stołecznego WarszawyStołeczny Konserwator Zabytków z up. Prezydenta m.st. Warszawy
48/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówWOŚGM.6131.2.28.201728-06-2017 14:1428-06-2017 14:14Urząd Miejski w ZawierciuJAF Jarosław Nowak
z 20963