Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2214708
z 221471
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1269/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. bociana białego.WPN.6401.132.2017.MPR18-10-2017 09:2618-10-2017 09:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LubliniePrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SURALEX" Sp. z o.o.
1303/2017Zezwolenie na wykonanie czynnosci zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunku objętego ochrona tj. bociana białego.WPN.6401.132.2017.MPR18-10-2017 09:2618-10-2017 09:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
67/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzysząca im infrastrukturą drogową i techniczną dla obsługi zespołu budynków wielorodzinnych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Strzeleckiego (obr. 5 dz. nr 25/41, 25/40, 25/13, 25/32).7542/201718-10-2017 09:1918-10-2017 09:19Urząd Miasta w Pruszczu GdańskimINPRO S.A.
1738/2017Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "budowa zespołu czterech budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna" w miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica18-10-2017 09:1918-10-2017 09:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziEkoProjekt Biuro Projektów Ekologicznych Robert Kowalski
75/2017Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaGK-KOS.6220.29.201718-10-2017 09:1818-10-2017 09:18Urząd Miasta w TrzebiniOrlen Południe
76/2017Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoGK-KOS.6220.29.201718-10-2017 09:1818-10-2017 09:18Urząd Miasta w TrzebiniOrlen Południe
65/2017Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaGK-KOS.6220.24.201718-10-2017 09:1818-10-2017 09:18Urząd Miasta w TrzebiniOrlen Południe
77/2017Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoGK-KOS.6220.24.201718-10-2017 09:1818-10-2017 09:18Urząd Miasta w TrzebiniBurmistrz Miasta Trzebini
866/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie zieleniWŚ.II.6131.484.201718-10-2017 09:1418-10-2017 09:14Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska
3281/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-IX-WOŚ.6131.131.2017.KAI18-10-2017 09:1218-10-2017 09:12Urząd Miasta Stołecznego WarszawyOśrodek Przetwarzania Informacji
z 221471