Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2380982
z 238099
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
2125/2018Decyzja zezwalająca na chów na transport na terenie województwa śląskiego, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę, osobników formy dzikiej następujących gatunków i ich potomstwa: a) szczygieł syberyjski (Carduelis carduelis major) – 6 osobników, b) szczygieł (Carduelis carduelis) – 6 osobników.WPN.6401.596.2018.TL17-01-2019 16:0417-01-2019 16:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2127/2018Decyzja zezwalająca Firmie Elipsa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolberga 48D w Gliwicach, na niszczenie siedlisk oraz 2 gniazd gatunku chronionego, w związku z wycinką 2 szt. modrzewia europejskiego o obwodach 100 i 90 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 951, przy ul. Toszeckiej w Gliwicach, ze względu na konieczność udrożnienia drogi pożarowej na terenie przedmiotowej nieruchomościWPN.6401.597.2018.TL17-01-2019 16:0417-01-2019 16:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2129/2018Decyzja zezwalająca Sądowi Okręgowemu w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, na niszczenie siedliska oraz 1 gniazda gatunku chronionego, w związku z wycinką 1 szt. topoli mieszańca euroamerykańskiego o obwodzie 171 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 8/80, przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach, ze względu na planowaną budowę budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód na terenie przedmiotowej nieruchomościWPN.6401.598.2018.TL17-01-2019 16:0417-01-2019 16:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2131/2018Decyzja zezwalająca Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach na zniszczenie gniazda i siedliska ptaków gatunków chronionych w związku z planowaną wycinką 1 szt. jesionu wyniosłego o obwodzie pnia 185cm, mierzonym na wysokości 130cm, rosnącego w pasie drogowym ul. Karasińskiego w Katowicach, na działce nr 89, k.m. 53WPN.6401.620.2018.MS17-01-2019 16:0417-01-2019 16:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2116/2018Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola”, ul. Lipowa 7, 43-225 Wola na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Woli przy ul. Dębowej 1-3, ul. Lipowej 31-33 oraz ul. Słonecznej 30-32-34WPN.6401.627.2018.ZB17-01-2019 16:0317-01-2019 16:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2119/2018Decyzja zezwalająca na chów w miejscu zamieszkania, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę i darowiznę okazów gatunków oraz na transport na terenie województwa śląskiego, osobników formy dzikiej następujących gatunków i ich potomstwa: a) szczygieł zwyczajny (Carduelis carduelis) – 4 osobniki, b) szczygieł syberyjski (Carduelis carduelis major) – 4 osobniki, c) czyż zwyczajny (Spinus spinus) - 4 osobniki, d) makolągwa (Linaria cannabina) - 4 osobniki, e) do 4 kolejnych pokoleń osobników pochodzących z rozmnożenia ww. ptaków, do 8 osobników w każdym pokoleniu z każdego gatunkuWPN.6401.629.2018.MS17-01-2019 16:0317-01-2019 16:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2120/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę oraz na transport, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę, osobników formy dzikiej następujących gatunków i ich potomstwa: szczygieł, czeczotka, czyż, gilWPN.6401.577.2018.TL17-01-2019 16:0317-01-2019 16:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
2123/2018Decyzja zezwalająca na chów oraz na transport na terenie województwa śląskiego, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę, osobników formy dzikiej następujących gatunków i ich potomstwa: a) Szczygieł syberyjski (Carduelis carduelis major) – 4 osobniki, b) czyż (Spinus spinus) – 2 osobniki, c) gil (Pyrrhula pyrrhula) - 2 osobnikiWPN.6401.594.2018.TL17-01-2019 16:0317-01-2019 16:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2124/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę oraz na transport, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę, osobników formy dzikiej następujących gatunków i ich potomstwa: szczygieł syberyjski, szczygieł europejskiWPN.6401.596.2018.TL17-01-2019 16:0317-01-2019 16:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
2126/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew przy ul. Toszeckiej w GliwicachWPN.6401.597.2018.TL17-01-2019 16:0317-01-2019 16:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachElipsa Sp. z o.o.
z 238099