Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2400285
z 240029
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
66/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki ewidencyjnej o numerze geodezyjnym 329/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kodeń I, gmina Kodeń.RS.613.3.2.2019.MG19-03-2019 16:5719-03-2019 16:57Starostwo Powiatowe w Białej PodlaskiejStarosta Bialski
67/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.RS.613.3.5.2019.MG19-03-2019 16:5719-03-2019 16:57Starostwo Powiatowe w Białej PodlaskiejStarosta Bialski
68/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.RS.613.3.6.2019.MG19-03-2019 16:5719-03-2019 16:57Starostwo Powiatowe w Białej PodlaskiejStarosta Bialski
69/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.RS.613.3.7.2019.MG19-03-2019 16:5719-03-2019 16:57Starostwo Powiatowe w Białej PodlaskiejStarosta Bialski
70/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.RS.613.3.9.2019.MG19-03-2019 16:5719-03-2019 16:57Starostwo Powiatowe w Białej PodlaskiejStarosta Bialski
269/2019Zgłoszenie w trybie art. 118RDOŚ-Gd-WOC.670.76.201919-03-2019 16:4319-03-2019 16:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Świeciu
995/20181) raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury plażowej w Gdańsku Brzeźnie, obejmująca rozbudowę i wydłużenie mola oraz rozbudowę lub przebudowę obiektów istniejących przy nasadzie mola, w obrębie nadmorskiego pasa technicznego pomiędzy wejściami plażowymi nr 52 i 53, na działkach o numerach 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 i2 obręb 0022 Gdańsk”19-03-2019 15:5819-03-2019 15:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuDHV Hydroprojekt
250/2019Wniosek o świadectwo Brachylophus fasciatusDOP-WSK.4001.28.201919-03-2019 15:4919-03-2019 15:49Ministerstwo Środowiska*******
425/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów19-03-2019 15:4319-03-2019 15:43Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMiasto st. Warszawa - Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
426/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew z terenu nieruchomości będących w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Szaserów" (dz. ew. nr 18/4, 10/17, 10/31, 10/23 i 18/1 z obrębu 3-04-04), ze względu na stwarzanie przez nie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.UD-VI-WOŚ.6131.48.2019.KKA19-03-2019 15:4319-03-2019 15:43Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Mieszkaniowa "Szaserów" ul. Szklanych Domów 5D
z 240029