Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2232060
z 223206
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
392/2017Operat wodnoprawnyKO.6341.63.201723-11-2017 18:1023-11-2017 18:10Urząd Miasta Ruda ŚląskaLeszek Kamiński właściciel firmy P.P.B.U.H."EURO-EKO-POL" Leszek Kamiński - pełnomocnik Lambertz Polonia Sp. z o.o.
391/2017Pozwolenie wodnoprawneKO.6341.63.201723-11-2017 18:1023-11-2017 18:10Urząd Miasta Ruda ŚląskaJeronimo Martins Polska S.A.
464/2017pozwolenie wodnoprawneKO.6341.63.201723-11-2017 18:1023-11-2017 18:10Urząd Miasta Ruda ŚląskaPrezydent Miasta Ruda Śląska
409/2017decyzja 230/17WOŚ.613.219.201723-11-2017 16:4023-11-2017 16:40Starostwo Powiatu GrodziskiegoStarosta Grodziski
2018/2017Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym TarguOP.II.670.187.2017.MoK23-11-2017 15:4523-11-2017 15:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Miasto Nowy Targ
16/2017Postanowienie niestwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: : na budowie wodopojów poprzez odtworzenie zarastających starorzeczy w dolinie górnej Narwi w następującej lokalizacji: działki nr ew. 1038, 1073, 1074/1, 1075/1, 941, 927/1, 465/5, 1008/1 896/1, 1151, 1152 w ob. ew. Trześcianka działki nr ew. 54/1, 54/2, 54/3 w ob. ew. Koźliki gmina Narew powiat hajnowski..GK.6220.4.201723-11-2017 15:2523-11-2017 15:25Urząd Gminy NarewWójt Gminy Narew
57/2017Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.ROŚ. 6131.25.201723-11-2017 15:2023-11-2017 15:20Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
59/2017Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada do 192 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce nr ewid. 368 obręb Głupice, gmina Drużbice.ROŚ.6220.8.2016/201723-11-2017 15:2023-11-2017 15:20Urząd Gminy w DrużbicachEKO-INWEST Małgorzata Kaczmarek
55/2017Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie 18 sztuk drzew.ROŚ.6131.22.201723-11-2017 15:2023-11-2017 15:20Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
56/2017Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku topola rosnącego w pasie drogi nr ewid. 352 obręb SuchciceROŚ.6131.24.201723-11-2017 15:2023-11-2017 15:20Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
z 223206