Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2428881
z 242889
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
737/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. doraźne przetrzymywanie, rehabilitację, ewentualne leczenie i transport przez fundację zajmującą się ochroną zwierzątWPN.6401.84.2019.KC19-06-2019 08:4219-06-2019 08:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieFundacja Epicrates
53/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewOŚ.6131.27.201919-06-2019 08:3719-06-2019 08:37Starostwo Powiatowe w TucholiWójt Gminy Cekcyn
59/2019Zezwolenie na wycinkę drzewOŚ.6131.27.201919-06-2019 08:3719-06-2019 08:37Starostwo Powiatowe w TucholiStarosta Tucholski
61/2019Zezwolenie na wycinkę drzewOŚ.6131.30.201919-06-2019 08:3719-06-2019 08:37Starostwo Powiatowe w TucholiStarosta Tucholski
60/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewOŚ.6131.30.201919-06-2019 08:3719-06-2019 08:37Starostwo Powiatowe w TucholiWójt Gminy Śliwice
91/2019Wniosek Urzędu Gminy Rogóźno o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew rosnących na działce nr 191/21, 191/24, 191/26, 191/25 w GubinachOS.613.52.201919-06-2019 08:3119-06-2019 08:31Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
3/2019Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy KluczborkGNP.6720.1.2019.LS19-06-2019 08:3019-06-2019 08:30Urząd Miejski w KluczborkuBurmistrz Miasta Kluczborka
90/2019Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew rosnących na działce nr 72 w ŁasinieOS.613.51.201919-06-2019 08:2819-06-2019 08:28Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
89/2019Wniosek Gminy Grudziądz o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 248 w WęgrowieOS.613.54.201919-06-2019 08:2419-06-2019 08:24Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
692/2019zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOS-ZI.6131.529.2019.BK19-06-2019 08:2319-06-2019 08:23Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
z 242889