Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2401998
z 240200
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
331/2019Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Przekroczenie wodociągiem i kanalizacją sanitarną pot. Małołącki w km 0+610 w miejscowości KościeliskoOP-II.670.20.2019.RK22-03-2019 16:3222-03-2019 16:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieSewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
330/2019Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Bielcza-Krężel” w granicach istniejącego obszaru i terenu górniczego „Bielcza-Krężel II” w związku ze zmniejszeniem powierzchni prowadzonej działalności i wydłużeniem terminu obowiązywania koncesji”ST-I.4221.6.2019.MB22-03-2019 16:2622-03-2019 16:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieKrakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
327/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Jaśniny Północ”ST-I.420.3.2.2019.MB22-03-2019 16:2122-03-2019 16:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie
328/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego oraz gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża Wierzchosławice”ST-I.420.3.1.2019.MB22-03-2019 16:2122-03-2019 16:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie
329/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Łętowice-Bogumiłowice”ST-I.420.3.3.2019.MB22-03-2019 16:2122-03-2019 16:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie
261/2019Wniosek o import Alligator mississippiensis i Crocodylus niloticus.DOP-WSK.4000.133.201922-03-2019 16:1522-03-2019 16:15Ministerstwo Środowiska*******
1860/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Rysie”ST-I.420.3.7.2018.MB22-03-2019 16:1022-03-2019 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie
1973/2018Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Rysie”ST-I.420.3.7.2018.MB22-03-2019 16:0922-03-2019 16:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
326/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Rysie”ST-I.420.3.7.2018.MB22-03-2019 16:0922-03-2019 16:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
63/2019Wniosek o wycinkę drzewŚR-III.613.22.201922-03-2019 16:0822-03-2019 16:08Starostwo Powiatowe w JarosławiuWójt Gminy Radymno
z 240200