Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2448949
z 244895
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
196/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1102/5 położonej w obrębie Masłów Pierwszy gm. Masłów.RO-I.613.54.201923-08-2019 13:5723-08-2019 13:57Starostwo Powiatowe w KielcachStarosta Kielecki
195/2019Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1102/5 położonej w obrębie Masłów Pierwszy gm. Masłów.RO-I.613.54.201923-08-2019 13:5623-08-2019 13:56Starostwo Powiatowe w KielcachStarosta Kielecki
194/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 753/2 położonej w obrębie Ruda Strawczyńska gm. Strawczyn.RO-I.613.53.201923-08-2019 13:5123-08-2019 13:51Starostwo Powiatowe w KielcachStarosta Kielecki
250/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "„Projekt hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą: układ drogowy wewnątrz zakładowy, place, ogrodzenie z bramami, instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, elektroenergetyczną oraz gazową” - (miejsce realizacji: działka nr 2251/16 położona w Zabrzu przy ul. Macieja Wilczka - jednostka ewidencyjna 247801_1 M. Zabrze, obręb ewidencyjny 06, Mikulczyce"WE.6220.1.13.201923-08-2019 13:5123-08-2019 13:51Urząd Miejski w ZabrzuKET POLAND Sp. z o. o.
193/2019Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 753/2 położonej w obrębie Ruda Strawczyńska gm. Strawczyn.RO-I.613.53.201923-08-2019 13:5023-08-2019 13:50Starostwo Powiatowe w KielcachUrząd Gminy Strawczyn
553/2019wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.717.2019.DS23-08-2019 13:5023-08-2019 13:50Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoLubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA
191/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 238/52 położonej w obrębie Chęciny obr. 1 gm. Chęciny.RO-I.613.52.201923-08-2019 13:4423-08-2019 13:44Starostwo Powiatowe w KielcachStarosta Kielecki
190/2019Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 238/52 położonej w obrębie Chęciny obr. 1 gm. Chęciny.RO-I.613.52.201923-08-2019 13:4423-08-2019 13:44Starostwo Powiatowe w KielcachUrząd Gminy i Miasta Chęciny
39/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolnieElektrownia PV 34 Sp. z o. o.
40/2019Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolnieElektrownia PV 34 Sp. z o. o.
z 244895