Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2448943
z 244895
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
191/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 238/52 położonej w obrębie Chęciny obr. 1 gm. Chęciny.RO-I.613.52.201923-08-2019 13:4423-08-2019 13:44Starostwo Powiatowe w KielcachStarosta Kielecki
190/2019Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 238/52 położonej w obrębie Chęciny obr. 1 gm. Chęciny.RO-I.613.52.201923-08-2019 13:4423-08-2019 13:44Starostwo Powiatowe w KielcachUrząd Gminy i Miasta Chęciny
39/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolnieElektrownia PV 34 Sp. z o. o.
40/2019Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolnieElektrownia PV 34 Sp. z o. o.
41/2019Mapa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolnieStarostwo Powiatowe w Kolnie
42/2019Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
43/2019Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
44/2019Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
45/2019Postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
46/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 512/1 (obręb 0006) w miejscowości Czerwone, Gmina Kolno.RG.6220.8.2019.JG23-08-2019 13:4123-08-2019 13:41Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
z 244895