Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2448886
z 244889
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
124/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity zlokalizowany na nieruchomości nr 126 obręb 4 miasta PułtuskRLO.613.17.201923-08-2019 12:5223-08-2019 12:52Starostwo Powiatowe w PultuskuBurmistrz Miasta Pułtusk
125/2019Postanowienie o zawieszeniu postępowania dot. rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity zlokalizowany na nieruchomości nr 126 obręb 4 miasta PułtuskRLO.613.17.201923-08-2019 12:5223-08-2019 12:52Starostwo Powiatowe w PultuskuStarosta Pułtuski
126/2019Postanowienie o podjęciu postępowania dot. rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity zlokalizowany na nieruchomości nr 126 obręb 4 miasta PułtuskRLO.613.17.201923-08-2019 12:5223-08-2019 12:52Starostwo Powiatowe w PultuskuStarosta Pułtuski
277/2018pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie działki nr ew. 6 we wsi Gładków, gm. TarczynOSR.6341.32.2015.MG23-08-2019 12:4923-08-2019 12:49Starostwo Powiatowe w PiasecznieStarosta Piaseczyński
276/2018wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie działki nr ew. 6 we wsi Gładków, gm. TarczynOSR.6341.32.2015.MG23-08-2019 12:4923-08-2019 12:49Starostwo Powiatowe w Piasecznie*******
279/2018pozwolenie wodnoprawne na wykonanie w skarpie rowu melioracyjnego urządzenia wodnego - umocnienionego wylotu kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzania ścieków opadowych z drogi GRN do rowu melioracyjnegoOSR.6341.34.2015.AgD23-08-2019 12:4923-08-2019 12:49Starostwo Powiatowe w PiasecznieStarosta Piaseczyński
278/2018wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w skarpie rowu melioracyjnego urządzenia wodnego - umocnienionego wylotu kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzania ścieków opadowych z drogi GRN do rowu melioracyjnegoOSR.6341.34.2015.AgD23-08-2019 12:4923-08-2019 12:49Starostwo Powiatowe w PiasecznieGmina Lesznowola
281/2018pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzeń melioracji szczegółowych w granicach działek o nr ew. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410 w m. LesznowolaOSR.6341.35.2015.MG23-08-2019 12:4923-08-2019 12:49Starostwo Powiatowe w PiasecznieStarosta Piaseczyński
280/2018Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji szczegółowych w granicach działek o nr ew. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410 w m. LesznowolaOSR.6341.35.2015.MG23-08-2019 12:4923-08-2019 12:49Starostwo Powiatowe w PiaseczniePATIO Chmielewski Dudzik Spółka Jawna
282/2018wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu zlokalizowanego na działce o nr ew. 40 obręb Kawęczynek-Borowina, polegającej na budowie przepustu pod zjazdem z drogi gminnej (ul. Topolowa) na działkę 41/28 w m. Kawęczynek-BorowinaOSR.6341.38.2015.MG23-08-2019 12:4923-08-2019 12:49Starostwo Powiatowe w Piasecznie*******
z 244889