Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572105
z 257211
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
469/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Umocnienie dna przy Nabrzeżu Przemysłowym III-1III-6 oraz wymiany linii odbojowej Nabrzeża Przemysłowego III-1 i III-2RDOŚ-Gd-WOO.420.25.2020.IB25-09-2020 11:5025-09-2020 11:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuZarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
1374/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa płyty postojowej PPS-4 z wydzieleniem stanowisk do odladzania samolotów wraz z budową drogi kołowania DK-A8 (odcinek od DK-A8 do progu 11 DS.) w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha WałęsyRDOŚ-Gd-WOO.420.140.2019.IB25-09-2020 11:5025-09-2020 11:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
370/2020Zgłoszenie dokonywane na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.I.670.36.2020.BD25-09-2020 11:4725-09-2020 11:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach
721/2020Wniosek.OŚZ.6123.358.202025-09-2020 11:4625-09-2020 11:46Starostwo Powiatowe w OpocznieUrząd Gminy w Żarnowie
40/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGG.6131.19.202025-09-2020 11:4525-09-2020 11:45Urząd Gminy ZbrosławiceGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Rejon w Zabrzu
41/2020Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działkach określonych numerami ewid.: 17 (a.m. 14 obręb Wieszowa) i 190/3 (a.m. 5 obręb Wieszowa) położonych w pasie drogowym ulicy DK 94 w Wieszowie stanowiących własność Skarbu Państwa i będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w KatowicachGG.6131.19.202025-09-2020 11:4525-09-2020 11:45Urząd Gminy ZbrosławiceUrząd Gminy Zbrosławice
253/2020w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 213 obręb Sokołowo i 578 obręb LubaszOS.613.141.2020.AR25-09-2020 11:4325-09-2020 11:43Starostwo Powiatowe w CzarnkowieGmina Lubasz
470/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Umocnienie dna przy Nabrzeżu Przemysłowym III-1III-6 oraz wymiany linii odbojowej Nabrzeża Przemysłowego III-1 i III-2RDOŚ-Gd-WOO.420.25.2020.IB25-09-2020 11:4225-09-2020 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
471/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Odwiercenie trzech otworów wiertniczych na obszarze morskim RP, na podstawie koncesji nr 38/2002/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „RozewieRDOŚ-Gd-WOO.420.29.2020.IB25-09-2020 11:4225-09-2020 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
472/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Prowadzenie badań dla poszukiwania i rozpoznania w kat. C1 złoża piasku „Zatoka Gdańska” w rejonie Zatoki Gdańskiej, obszary morskie RPRDOŚ-Gd-WOO.420.26.2020.IB.25-09-2020 11:4225-09-2020 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuPrzedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o.
z 257211