Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572084
z 257209
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
376/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - dz. nr 356 i 357 ob. Praslity, gm. Dobre Miasto.GŚ-V.613.160.2020.IZ25-09-2020 11:2925-09-2020 11:29Starostwo Powiatowe w OlsztynieBurmistrz Dobrego Miasta
377/2020Zezwolenie na usunięcie drzew - dz. nr 356 i 357 ob. Praslity, gm. Dobre Miasto.GŚ-V.613.160.2020.IZ25-09-2020 11:2925-09-2020 11:29Starostwo Powiatowe w OlsztynieStarosta Olsztyński
69/2020decyzja zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadówOŚR.6220.1.202025-09-2020 11:2525-09-2020 11:25Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejStarosta Dąbrowski
20/2020wniosek o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadówOŚR.6220.1.202025-09-2020 11:2525-09-2020 11:25Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejBiogazownie Małopolskie Spółka z o.o.
7/2020Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk25-09-2020 11:2425-09-2020 11:24Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
6/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk25-09-2020 11:2425-09-2020 11:24Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
173/2020Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na nieruchomości - dz. nr ewid. 93/3 w m. Wólka Panieńska, gm. Zamość.ROŚ.6120.59.202025-09-2020 11:2325-09-2020 11:23Starostwo Powiatowe w ZamościuUrząd Gminy w Zamościu
185/2020Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 93/3 w m. Wólka Panieńska, gm. Zamość.ROŚ.6120.59.202025-09-2020 11:2325-09-2020 11:23Starostwo Powiatowe w ZamościuStarosta Zamojski
176/2020Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 449/2 w m. Białowola, gm. Zamość.ROŚ.6120.61.202025-09-2020 11:2325-09-2020 11:23Starostwo Powiatowe w ZamościuUrząd Miasta Zamość
186/2020Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 449/2 w m. Białowola, gm. Zamość.ROŚ.6120.61.202025-09-2020 11:2325-09-2020 11:23Starostwo Powiatowe w ZamościuStarosta Zamojski
z 257209