Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2785532
z 278554
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1186/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część 1 odcinek Kasinka Mała – Myślenice – km 28+550-30+066”OP.670.238.2022.PN12-08-2022 17:2812-08-2022 17:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1187/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Konserwacja potoku Kościelnickiego w km 0+400-6+750 w m. Kraków”OP.670.239.2022.PN12-08-2022 17:2812-08-2022 17:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1188/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Prowadzenie prac w obrębie koryta potoku Suszyca w związku z wykonaniem ścianek czołowych w postaci koszy siatkowo-kamiennych od strony wody dolnej oraz wody górnej oraz dwóch stopni z gabionów od strony wody dolnej na naprawianym (wymiana rur betonowych na rurę karbowaną”OP.670.240.2022.PN12-08-2022 17:2812-08-2022 17:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1189/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Rozbudowa tartaku o budynek warsztatu stolarskiego bez procesu lakierowania na działkach nr: 4489/1, 4485/3, 4488/6, 4489/2, 4485/5, 4489/3, 4489/4, 4488/3, 2614/1, 2614/1, 2626/5 obręb Zawoja”OP.670.246.2022.PN12-08-2022 17:2812-08-2022 17:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1190/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Utrzymanie rzeki Białucha w km 9+737-11+237, gm. Zielonki.”OP.670.247.2022.PN12-08-2022 17:2812-08-2022 17:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1191/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Utrzymanie potoku Garliczka w km 0+000-2+600 i w km 3+900-5+000, gm. Zielonki”OP.670.248.2022.PN12-08-2022 17:2812-08-2022 17:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1192/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Rozbudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+850,64) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice, powiat myślenicki - w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 Kraków-Świątniki Górne-Myślenice id km 3+349 do km 7+007 wraz z budową mostu w km 4+870 w m. Polanka i m. Zawada”OP.670.249.2022.PN12-08-2022 17:2812-08-2022 17:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1193/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Rozbudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+850,64) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice, powiat myślenicki - w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 Kraków-Świątniki Górne-Myślenice id km 3+349 do km 7+007 wraz z budową mostu w km 4+870 w m. Polanka i m. Zawada.”OP.670.250.2022.PN12-08-2022 17:2812-08-2022 17:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMaciej Żuchowicz Protechnicon Sp. z o.o.
1185/2022Decyzja zezwalająca na: a) umyślne chwytanie gatunków takich jak: poczwarówka zwężona Vertigo angustior, poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana, poczwarówka zmienna Vertigo genesii, ...OP.6401.162.2022.KW12-08-2022 17:0412-08-2022 17:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMiędzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.
1184/2022Wniosek o zezwolenie na a) umyślne chwytanie gatunków takich jak: poczwarówka zwężona Vertigo angustior, poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana, poczwarówka zmienna Vertigo genesii, ...OP.6401.162.2022.KW12-08-2022 17:0412-08-2022 17:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMiędzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.
z 278554