Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572014
z 257202
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1624/2020postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOSE-UZ.6220.43.2020.KM25-09-2020 09:3125-09-2020 09:31Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
633/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków oraz nietoperza bytujących na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach.WOPN.6401.55.2020.AW25-09-2020 09:2825-09-2020 09:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieUrząd Gminy Dźwierzuty
1616/2020Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków oraz nietoperza bytujących w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach.WOPN.6401.55.2020.AW.325-09-2020 09:2825-09-2020 09:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1260/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - wróbla, bytującego w budynku Szkoły Podstawowej, przy ul. Szpitalnej 6 w Tolkmicku.WOPN.6401.143.202025-09-2020 09:2825-09-2020 09:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieBurmistrz Tolkmicka
1617/2020Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków - wróbla, mazurka bytujących w budynku Szkoły Podstawowej, przy ul. Szpitalnej 6 w Tolkmicku.WOPN.6401.143.2020.AW.225-09-2020 09:2825-09-2020 09:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
293/2020Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 obręb 54)”WAiB.6220.2.27.5.2020 AG25-09-2020 09:0825-09-2020 09:08Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
303/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa ulicy Olęderskiej w Toruniu (Obr. 68 – dz. 80, 113, 112/8, 121, 122, 477, 129/1, 155, 280, 289, 298/17, 298/18, 156, 152; obr. 69 – dz. 110, 114, 161, 150, 181/6WAiB.6220.11.3.22.2020 AG25-09-2020 09:0825-09-2020 09:08Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
304/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną na działkach 1/121 i 1/122 z obr. 75 w granicach Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. gen. Andersa / Projektowanej CLXXXIII 8-10 w Toruniu”l.dz. 7645/202025-09-2020 09:0825-09-2020 09:08Urząd Miasta ToruniaCon-Graph Polska Sp. z o.o.
305/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych przy ul. Lipnowskiej 63 w Toruniu (dz. nr 271 – obręb 69)”l.dz. 4626/202025-09-2020 09:0825-09-2020 09:08Urząd Miasta ToruniaHacom Polyester Sp. z o.o.
306/2020Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych przy ul. Lipnowskiej 63 w Toruniu (dz. nr 271 – obręb 69)”WAiB.6220.32.25.1.2020 AG25-09-2020 09:0825-09-2020 09:08Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 257202