Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2490097
z 249010
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
21/2019Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw16-12-2019 11:0616-12-2019 11:06Urząd Miasta KrasnystawRada Miasta
22/2019Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta KrasnystawIBD.6720.1.201916-12-2019 11:0616-12-2019 11:06Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
460/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu.WOO.410.401.2018.EB16-12-2019 11:0416-12-2019 11:04Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
459/2018Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu.16-12-2019 11:0416-12-2019 11:04Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
1357/2019wniosek o import gitar48216-12-2019 11:0216-12-2019 11:02Ministerstwo ŚrodowiskaRAGTIME
381/2019decyzja o pozwoleniu na budowęAB.6740.568.2019.T16-12-2019 11:0116-12-2019 11:01Starostwo Powiatowe w CzarnkowieStarosta Czarnkowsko - Trzcianecki
286/2019wniosek o pozwolenie na budowęAB.6740.568.2019.T16-12-2019 11:0116-12-2019 11:01Starostwo Powiatowe w CzarnkowieElektrownia PV Laski Sp. z o.o.
2873/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kwiatkowskiego 12 (dz. ew. nr 52 z obrębu 3-06-01)UD-VI-WOŚ.6131.267.2019.KKA16-12-2019 11:0116-12-2019 11:01Urząd Miasta Stołecznego WarszawyWspólnota Mieszkaniowa Kwiatkowskiego 12
2875/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sosabowskiego 5 i 7 (dz. ew. nr 3/3 z obrębu 3-06-03)UD-VI-WOŚ.6131.246.2019.MPA16-12-2019 11:0116-12-2019 11:01Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Mieszkaniowa "Orlik-Jantar"
2876/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pawlikowskiego 1 i 3 (dz. ew. nr 8/1 z obrębu 3-06-03)UD-VI-WOŚ.6131.245.2019.MPA16-12-2019 11:0116-12-2019 11:01Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Mieszkaniowa "Orlik-Jantar"
z 249010