Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572001
z 257201
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
321/2020Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 obręb 54)”l.dz. 8658/202025-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaUsługi Przyrodnicze GOBIO
322/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „adaptacja budynku biurowo – administracyjno – przemysłowego na budynek biurowo – usługowy: hodowli, prezentowania, sprzedaży ptaków egzotycznych, sportu i rekreacji oraz budowa biurowo – usługowego w miejsce istniejącego budynku biurowo – administracyjnego przy ul. Piotra Curie 5 w Toruniu”WOO.4220.650.2018.JO1.3, l.dz. 8670/202025-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
326/2020Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „adaptacja budynku biurowo – administracyjno – przemysłowego na budynek biurowo – usługowy: hodowli, prezentowania, sprzedaży ptaków egzotycznych, sportu i rekreacji oraz budowa biurowo – usługowego w miejsce istniejącego budynku biurowo – administracyjnego przy ul. Piotra Curie 5 w Toruniu”WAiB.6220.2.34.7.2018 AG25-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
327/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „punkt zbierania złomu na części nieruchomości 136/1 z obrębu 40 przy ul. Równinnej 39 w Toruniu (dz. nr 136/1 – obręb 40)”WAiB.6220.11.22.23.2020 AG25-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
328/2020Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniające realizację przedsięwzięcia oraz określające warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „uruchomienie instalacji unieszkodliwiania odpadów ciekłych (IUOC) przy ul. Dwernickiego 17-19 w Toruniu (dz. nr 912/3, 912/2, 880/1 – obręb 67)”WOO.4221.47.2019.JO.6, l.dz. 9152/202025-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
329/2020decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa wielopoziomowego parkingu w systemie park & ride wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 obręb 52 oraz część działki nr 62 obręb 58).WAiB.6733.11.47.45.2020 DK KZ25-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
332/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami socjalno – biurowymi przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu” – teren BWAiB.6220.11.13.24.2020 AG25-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
333/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami socjalno – biurowymi przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu” – teren AWAiB.6220.11.14.25.2020 AG25-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
334/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa boksów magazynowych, hali magazynowej oraz utwardzenia przyległego placu magazynowego z funkcją zbierania odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Droga Starotoruńska 5 w Toruniu (dz. nr 96/23, 96/20 – obręb 22)”l.dz. 8590/202025-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaNicrometal S.A.
335/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej i budynku administracyjno – socjalnego przy ul. Płaskiej 14A w Toruniu” (dz. nr 85/9 – obr. 45)WOO.4220.350.2020.OD.4, l.dz. 9220/202025-09-2020 09:0725-09-2020 09:07Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z 257201