Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2421007
z 242101
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
113/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu działki ewidencyjnej nr 1168/5 położonej w Świeciu przy ulicy Sądowej 6ROŚiGK.6131.25.201924-05-2019 11:2124-05-2019 11:21Urząd Miejski w ŚwieciuPrzedszkole Nr 1
149/2019Wniosek o wydanie decyzji.PKPK-S-V/82/201924-05-2019 11:1924-05-2019 11:19Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejZarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
191/2019pozwolenie na budowę nr 395/19 z dnia 07.05.2019r. elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 457 w obr. ewid. 1 - Staw, gm. LubiszynBA.6740.1.243.201924-05-2019 11:1624-05-2019 11:16Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimStarosta Gorzowski
148/2019Wniosek o wydanie decyzji.PKPK-S-V/81/201924-05-2019 11:1524-05-2019 11:15Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejZarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
4/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora SanitarnegoN.NZ.40.1.4.1.201924-05-2019 11:1424-05-2019 11:14Urząd Gminy w ŁubiancePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
147/2019Wniosek o wydanie decyzji.PKPK-S-V/80/201924-05-2019 11:1224-05-2019 11:12Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejZarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
69/2019Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 10/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 68+558 do km 68+603 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu drogowego w miejscowości Izdebnik w km 68+578WI-XI.7820.1.80.2018.MS24-05-2019 11:1224-05-2019 11:12Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieInspektor Wojewódzki
67/2019DECYZJA nr DAR-UA-IX.762.2019 dla inwestycji polegającej na: - rozbudowie istniejącego budynku salonu z serwisem samochodowym o serwis blacharsko-lakierniczy, - budowie urządzeń budowlanych w tym komunikacji wewnętrznej z parkingiem, instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 33/35 na działkach nr: 28/2; 29/55; 24/10 w obrębie W 7.DAR-UA-IX.6730.375.201824-05-2019 11:1124-05-2019 11:11Urząd Miasta ŁodziWydział Urbanistyki i Architektury UMŁ
447/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny o powierzchni 0,46 ha, na działce nr 335 obręb ewidencyjny 0013 Łąg Lipski, gmina Czersk, powiat chojnickich"RDOŚ-Gd-WOO.420.84.2018.MŚB.24-05-2019 11:1124-05-2019 11:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku*******
122/2019Postanowienie dotyczące braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoKO.6220.1.9.201924-05-2019 11:1124-05-2019 11:11Urząd Miasta Ruda ŚląskaPrezydent Miasta Ruda Śląska
z 242101