Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2428057
z 242806
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
22/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. BrzaskWZP.6721.33.201817-06-2019 17:4117-06-2019 17:41Urząd Gminy Tarnowo PodgórneWójt Gminy Tarnowo Podgórne
21/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. BrzaskWZP.6721.33.201817-06-2019 17:4117-06-2019 17:41Urząd Gminy Tarnowo PodgórneWójt Gminy Tarnowo Podgórne
12/2019Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Wólka Kawęcka w km 0+830 -1+830, 2+290 - 3+620, dl 2330 mb”BPPID.6220.2.201917-06-2019 17:3017-06-2019 17:30Urząd Gminy w SobkowieReferat budownictwa, planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa
781/2019Decyzja zezwalająca na zbiór, zrywanie, przetrzymywanie, posiadanie fragmentów liści i nasion dzwonecznika wonnego (Adenophora liliifolia)OP-I.6400.7.2019.KW17-06-2019 16:0917-06-2019 16:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
782/2019Wniosek o zezwolenie na zbiór, zrywanie, przetrzymywanie, posiadanie fragmentów liści i nasion dzwonecznika wonnego (Adenophora liliifolia)OP-I.6400.7.2019.KW17-06-2019 16:0917-06-2019 16:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
37/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia17-06-2019 16:0617-06-2019 16:06Urząd Miasta w RumiRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
56/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówWOŚ.6131.2.31.201917-06-2019 15:2917-06-2019 15:29Urząd Miejski w ZawierciuSpółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiercie"
88/2019Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewuWOŚ.6131.2.31.201917-06-2019 15:2917-06-2019 15:29Urząd Miejski w ZawierciuPrezydent Miasta Zawiercie
165/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewówROŚ.613.53.2018.MB117-06-2019 15:2717-06-2019 15:27Starostwo Powiatowe w Strzelcach OpolskichStarosta Strzelecki      
164/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówROŚ.613.53.2018.MB117-06-2019 15:2717-06-2019 15:27Starostwo Powiatowe w Strzelcach OpolskichBurmistrz Leśnicy
z 242806