Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2726561
z 272657
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
34/2022decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUDW.6131.24.2022.KG27-01-2022 16:2227-01-2022 16:22Urząd Miasta Gdyni*******,*******
33/2022decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUDW.6131.166.2021.KG27-01-2022 16:0427-01-2022 16:04Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
207/2021Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z działki o nr ewid. 7222/6 znajdującej się w obrębie miejscowości Stobno, gmina Trzcianka.OŚ.6131.215.2021.AS127-01-2022 15:5927-01-2022 15:59Urząd Gminy TrzciankaZ up. Burmistrza Trzcianki Anna Kasperek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
206/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z działki o nr ewid. 7222/6 znajdującej się w obrębie miejscowości Stobno, gmina Trzcianka.OŚ.6131.215.2021.AS127-01-2022 15:5927-01-2022 15:59Urząd Gminy TrzciankaNadleśnictwo Zdrojowa Góra
205/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki o nr ewid. 393/6 znajdującej się w obrębie miejscowości Straduń, gmina Trzcianka.OŚ.6131.212.2021.AS127-01-2022 15:5027-01-2022 15:50Urząd Gminy Trzcianka*******
204/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki o nr ewid. 309/7 znajdującej się w obrębie miejscowości Trzcianka.OŚ.6131.211.2021.AS127-01-2022 15:3427-01-2022 15:34Urząd Gminy Trzcianka*******
34/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie gniazda oraz siedliska sroki, w związku z wycinką drzewa - Będzin, ul. Małachowskiego 27WPN.6401.829.2021.MS127-01-2022 15:3327-01-2022 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachHomeprint
184/2022Decyzja zezwalająca firmie HOMEprint Sp. z o.o., ul. Braci Mieroszewskich 38, 41-219 Sosnowiec, na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda w odniesieniu do 1 pary sroki (Pica pica), w związku z planowaną wycinką 1 szt. klonu o obwodzie pni 65+65 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 14/5, przy ul. Małachowskiego 27 w BędzinieWPN.6401.829.2021.MS127-01-2022 15:3327-01-2022 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
35/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk oraz gniazd jerzyka, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Chorzowskiej 25 w BytomiuWPN.6401.828.2021.MS127-01-2022 15:3327-01-2022 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachCentralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A
185/2022Decyzja zezwalająca Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, na niszczenie, usuwane lub uszkadzanie gniazd lub innych schronień oraz na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień w odniesieniu do 2 par jerzyka (Apus apus), poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku przy ul. Chorzowskiej 25 w BytomiuWPN.6401.828.2021.MS127-01-2022 15:3327-01-2022 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 272657