Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2513248
z 251325
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
261/2020Wniosek o zezwolenie na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, zniszczenie gniazd, umyślne płoszenie lub niepokojenie jerzyka (Apus apus)OP-I.6401.59.2020.KW21-02-2020 18:1321-02-2020 18:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieSpółdzielnia Mieszkaniowa Budostal
263/2020Decyzja zezwalająca na chów, transport, przetrzymywanie i posiadanie okazów gatunków, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiany lub darowizny: szczygła zwyczajnego (Carduelis carduelis), gila zwyczajnego (Pyrrhula pyrrhulaOP-I.6401.53.2020.KW21-02-2020 18:1321-02-2020 18:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
262/2020Wniosek o zezwolenie na chów, transport, przetrzymywanie i posiadanie okazów gatunków, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiany lub darowizny: szczygła zwyczajnego (Carduelis carduelis), gila zwyczajnego (Pyrrhula pyrrhula).OP-I.6401.53.2020.KW21-02-2020 18:1321-02-2020 18:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
259/2020Wniosek o zezwolenie na umyślne zabijanie, umyślne chwytanie, transport, pozyskiwanie okazów następujących gatunków: (...)OP-I.6401.54.2020.KW21-02-2020 18:0521-02-2020 18:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
260/2020Wniosek o zezwolenie na umyślne przemieszczanie w środowisku przyrodniczym dziewięćsiłu bezłodygowego (Carlina acaulis)OP-I.6400.2.2020.KW21-02-2020 18:0521-02-2020 18:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
256/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – Zachód” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.5.3.2020.MaS21-02-2020 17:5121-02-2020 17:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
257/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Narodowa – os. Gotyk” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.5.4.2020.MaS21-02-2020 17:5121-02-2020 17:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
258/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – rejon ul. Kopernika” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.5.5.2020.MaS21-02-2020 17:5121-02-2020 17:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1381/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości BrzeźnicaOO.420.2.50.2019.BaK21-02-2020 17:3721-02-2020 17:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy
254/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości BrzeźnicaOO.420.2.50.2019.BaK21-02-2020 17:3721-02-2020 17:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 251325