Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2467350
z 246735
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
48/2019Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.RO.6131.182.201916-10-2019 07:3616-10-2019 07:36Urząd Gminy RadymnoDom Pomocy Społecznej w Sośnicy
49/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaRO-6220.21.10.201916-10-2019 07:3616-10-2019 07:36Urząd Gminy RadymnoWójt Gminy Radymno
50/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny Oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko.RO-6220.22.06.201916-10-2019 07:3616-10-2019 07:36Urząd Gminy RadymnoWójt Gminy Radymno
51/2019Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na ŚrodowiskoRO-6220.23.06.201916-10-2019 07:3616-10-2019 07:36Urząd Gminy RadymnoWójt Gminy Radymno
310/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących na działce nr 96/40, obręb Smolice, stanowiącej własność Gminy ZatorWOŚ.613.1.135.201915-10-2019 15:5115-10-2019 15:51Starostwo Powiatowe w OświęcimiuGmina Zator
1593/2019Zgłoszenie prowadzenia działań na obiekcie: ciek Biała Woda działka ewidencyjna nr 1111/4 km 13 m. Krzanowice Miasto, gm. Krzanowice, pow. raciborskiWPN.670.134.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Nadzór Wodny w Głubczycach
1594/2019Zgłoszenie prowadzenia działań związanych wykonaniem umocnienia nasypu drogowego istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1445 S w km od km 5+660 do 5+690 w m. Zwardoń (odbudowie nasypu drogowego) na dz. nr: 998, 990, 942, 947, obręb ewid. Zwardoń, jedn. ewid. Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki.WPN.670.135.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPowiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,*******
1591/2019ZZgłoszenie prowadzenia działań związanych z wykonaniem punktu poboru wody w km od 22+589 do 22+613 rzeki Koszarawy w Koszarawie, gm. Koszarawa, pow. żywiecki, na działkach nr 4564/3, 4409/2, 9414/13, 4560/1, 4400/3 - obręb ewidencyjny Koszarawa, jednostka ewidencyjna KoszarawaWPN.670.131.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******,Gmina Koszarawa
1595/2019Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na wykonaniu umocnienia nasypu drogowego istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km od 15+330 do km 15+430 w miejscowości Ujsoły (remont nasypu drogowego) na dz. nr 135, 2346/3, 8792, 8793 - obręb ewidencyjny Ujsoły, jednostka ewidencyjna Ujsoły, gm. Ujsoły, pow. żywiecki.WPN.670.136.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPowiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,*******
1590/2019Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na wykonaniu umocnienia nasypu drogowego istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km od 3+060 do 3+110 w miejscowości Rychwałdek (tj. odbudowie nasypu drogowego) na działkach nr 2868, 2814, 2864 - obręb ewidencyjny Rychwałdek, jednostka ewidencyjna Świnna, gm. Świnna, pow. żywiecki, woj. śląskie.WPN.670.132.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPowiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,*******
z 246735