Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2467346
z 246735
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
310/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących na działce nr 96/40, obręb Smolice, stanowiącej własność Gminy ZatorWOŚ.613.1.135.201915-10-2019 15:5115-10-2019 15:51Starostwo Powiatowe w OświęcimiuGmina Zator
1593/2019Zgłoszenie prowadzenia działań na obiekcie: ciek Biała Woda działka ewidencyjna nr 1111/4 km 13 m. Krzanowice Miasto, gm. Krzanowice, pow. raciborskiWPN.670.134.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Nadzór Wodny w Głubczycach
1594/2019Zgłoszenie prowadzenia działań związanych wykonaniem umocnienia nasypu drogowego istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1445 S w km od km 5+660 do 5+690 w m. Zwardoń (odbudowie nasypu drogowego) na dz. nr: 998, 990, 942, 947, obręb ewid. Zwardoń, jedn. ewid. Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki.WPN.670.135.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPowiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,*******
1591/2019ZZgłoszenie prowadzenia działań związanych z wykonaniem punktu poboru wody w km od 22+589 do 22+613 rzeki Koszarawy w Koszarawie, gm. Koszarawa, pow. żywiecki, na działkach nr 4564/3, 4409/2, 9414/13, 4560/1, 4400/3 - obręb ewidencyjny Koszarawa, jednostka ewidencyjna KoszarawaWPN.670.131.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******,Gmina Koszarawa
1595/2019Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na wykonaniu umocnienia nasypu drogowego istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km od 15+330 do km 15+430 w miejscowości Ujsoły (remont nasypu drogowego) na dz. nr 135, 2346/3, 8792, 8793 - obręb ewidencyjny Ujsoły, jednostka ewidencyjna Ujsoły, gm. Ujsoły, pow. żywiecki.WPN.670.136.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPowiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,*******
1590/2019Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na wykonaniu umocnienia nasypu drogowego istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km od 3+060 do 3+110 w miejscowości Rychwałdek (tj. odbudowie nasypu drogowego) na działkach nr 2868, 2814, 2864 - obręb ewidencyjny Rychwałdek, jednostka ewidencyjna Świnna, gm. Świnna, pow. żywiecki, woj. śląskie.WPN.670.132.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPowiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,*******
1592/2019Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na wykonaniu umocnienia nasypu drogowego istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka - Nieledwia w km od 2+500 do km 2+660 w miejscowości Nieledwia (tj. odbudowie nasypu drogowego) na działkach nr 4889, 2338, 6149, 6291, 6292, 6293, 6298, 6299 - obręb ewidencyjny Nieledwia, jednostka ewidencyjna Milówka, gm. Milówka, pow. żywieckiWPN.670.133.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPowiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,*******
1596/2019Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na rozbiórce istniejących przepustów w ciągu ul. Katowickiej i w ciągu ul. Opłotek na cieku bez nazwy w Bielsku-Białej oraz budowie w ich miejsce nowych obiektów wraz z wykonaniem rowu otwartego pomiędzy tymi przepustami (w obudowie z prefabrykatów żelbetowych typu "U"), w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Katowickiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Opłotek do ul. Czeladniczej - budowa chodnika"WPN.670.137.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg,*******
1597/2019Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na wvkonaniu ujęcia wód powierzchniowvch i prowadzeniu sieci wodociągowej w km 3+600 potoku Glinna, na działce nr 6898/4 (Wp) w miejscowości Korbielów, gmina Jeleśnia, pow. żvwieckiWPN.670.138.2019.CP15-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1598/2019Wniosek w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6401.269.2019.ZB.1 z 18 czerwca 2019 r., w sprawie zezwolenia zniszczenie siedliska i gniazda ptaków gatunków chronionych w związku z planowaną wycinką 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 131 cm mierzonym na wysokości 50 cm, rosnącej na terenie działki, przy ul. Kolonijnej w JaworznieWPN.6401.269.2019.ZB.215-10-2019 15:5015-10-2019 15:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
z 246735