Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2541943
z 254195
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
59/2020Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaIS.6225.3.202005-06-2020 10:3505-06-2020 10:35Urząd Miasta ŻoryPrezydent Miasta Żory
158/2020Wniosek o wydanie decyzjiPKPK-S-V/87/202005-06-2020 10:3505-06-2020 10:35Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejGmina Białystok reprezentowana przez Prezydenta Miasta Białegostoku
548/2020WNIOSEK o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w odniesieniu do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt w województwie lubuskim dot. umyślnego niszczenia drzew na dz. nr ewid. 2196 0008-Górczyn ul. J. Chłopickiego w Gorzowie Wlkp.WPN-I.6400.21.2020.KS05-06-2020 10:3405-06-2020 10:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRCZYN"
559/2020DECYZJA zezwalająca na zniszczenie trzech okazów drzew z gatunku jarząb szwedzki, rosnących przy ulicy Generała Józefa Chłopickiego w Gorzowie Wlkp, na dz. nr ewid. 2196, obręb 0002 Górczyn, Gorzów Wlkp.WPN-I.6400.21.2020.KS05-06-2020 10:3405-06-2020 10:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
560/2020OPINIA pozytywna przedstawionego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy LubskoWZŚ.410.137.2020.RD05-06-2020 10:3405-06-2020 10:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
157/2020Wniosek o wydanie decyzjiPKPK-S-V/86/202005-06-2020 10:3305-06-2020 10:33Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejPrzedszkole Samorządowe nr 64 w Białymstoku
488/2020wniosek o wydanie decyzji zmieniającej posiadane zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Gromadzkiej 46WS-06.6233.14.2020.MK05-06-2020 10:3205-06-2020 10:32Urząd Miasta Krakowa
58/2020Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaIS.6225.6.201805-06-2020 10:3105-06-2020 10:31Urząd Miasta ŻoryPrezydent Miasta Żory
126/2020Wniosek o świadectwo dla Psitacus erithacus.DOP-WSK.4001.40.202005-06-2020 10:3105-06-2020 10:31Ministerstwo Środowiska*******
211/2020świadectwo dla Psittacus erithacusDOP-WSK.4001.40.202005-06-2020 10:3105-06-2020 10:31Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
z 254195