Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2427597
z 242760
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
24/2019Decyzja zezwalająca wycięcie drzew lub krzewówG.6131.14.201917-06-2019 09:4217-06-2019 09:42Urząd Gminy i Miasta w RychwaleBurmistrz Rychwała
23/2019Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej wycięcie drzew lub krzewówG.6131.14.201917-06-2019 09:4217-06-2019 09:42Urząd Gminy i Miasta w Rychwale*******
87/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWRL.613.39.201917-06-2019 09:4117-06-2019 09:41Starostwo Powiatowe w DębicyBurmistrz Miasta Dębica
88/2019Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówWRL.613.39.201917-06-2019 09:4017-06-2019 09:40Starostwo Powiatowe w DębicyStarosta Dębicki
303/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową - przetrzymywanie włochatkiWPN.6401.72.2019.AP17-06-2019 09:4017-06-2019 09:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu*******
28/2019Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 9/2 w obrębie Ciesina, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.6.2019.AK17-06-2019 09:3917-06-2019 09:39Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
33/2019Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji wytwarzającej PEMOŚR.6221.1.34.2019.NS17-06-2019 09:3717-06-2019 09:37Starostwo Powiatowe w Jeleniej GórzeT-Mobile Polska S.A.
29/2019Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.7.2019.AK17-06-2019 09:3717-06-2019 09:37Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
22/2019Decyzja zezwalająca wycięcie drzew lub krzewówG.6131.13.201917-06-2019 09:3717-06-2019 09:37Urząd Gminy i Miasta w RychwaleBurmistrz Rychwała
21/2019Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej wycięcie drzew lub krzewówG.6131.13.201917-06-2019 09:3717-06-2019 09:37Urząd Gminy i Miasta w Rychwale*******
z 242760