Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2541564
z 254157
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
803/2020Ponowna opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wróblowice II” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.5.20.2020.MaS03-06-2020 18:2703-06-2020 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
229/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny - Rozbudowa drogi krajowej nr 7 (Al. 29 Listopada) w KrakowieOO.4222.4.2019.MSl03-06-2020 18:2403-06-2020 18:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieZarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
802/2020Postanowienie w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa drogi krajowej nr 7 (Al. 29 Listopada) w KrakowieOO.4222.4.2019.MSl03-06-2020 18:2403-06-2020 18:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
799/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Rozbudowy istniejącego Zakładu bieżnikowania oponOO.4221.5.2020.BaK03-06-2020 18:1703-06-2020 18:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
798/2020Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla Rozbudowy istniejącego Zakładu bieżnikowania oponOO.4221.5.2020.BaK03-06-2020 18:1703-06-2020 18:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
801/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Rozbudowy Zakładu Produkcyjnego Velvet CARE Sp z o.o. na działce nr ewid. 1794, 22/147, 22/146, 22/139 w KluczachOO.4221.36.2019.BaK03-06-2020 18:1703-06-2020 18:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
800/2020Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla Rozbudowy Zakładu Produkcyjnego Velvet CARE Sp z o.o. na działce nr ewid. 1794, 22/147, 22/146, 22/139 w KluczachOO.4221.36.2019.BaK03-06-2020 18:1703-06-2020 18:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
797/2020Decyzja - Zezwolenie na przetrzymywanie 20 osobników raga sygnałowego (Pacifastacus lenisculus)OP-I.672.8.2020.MKl03-06-2020 17:5703-06-2020 17:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
796/2020Wniosek o zgodę na przetrzymywanie 20 osobników raga sygnałowego (Pacifastacus lenisculus)OP-I.672.8.2020.MKl03-06-2020 17:5703-06-2020 17:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieInstytut Ochrony Przyrody PAN
675/2020Wniosek o zezwolenie na zbiór, przetrzymywanie, posiadanie, zbywanie, transport, umyślne przemieszczanie w środowisku przyrodniczym następujących gatunków roślin:OP-I.6400.4.2020.KW03-06-2020 17:5203-06-2020 17:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePracownia Gleba Grzegorz Bojda
z 254157