Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2427536
z 242754
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
134/2019Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.03.20.2019.ks17-06-2019 08:4317-06-2019 08:43Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
133/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.03.20.2019.ks17-06-2019 08:4317-06-2019 08:43Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaBiuro Polowań Argali Sp. z o.o.
224/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.ROŚ.613.102.2019.KS17-06-2019 08:4317-06-2019 08:43Starostwo Powiatowe w NysieBurmistrz Nysy
222/2019WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:" Zmiana lasu na użytek rolny, dz. nr 258/22, obręb 0010 Sucha Dolna, gm. Niegosławice, powiat żagański"WZŚ.420.50.2019.SL17-06-2019 08:3617-06-2019 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******,*******
223/2019KARTA INFORMACYJNA przedsięwzięcia pn.:" Zmiana lasu na użytek rolny, dz. nr 258/22, obręb 0010 Sucha Dolna, gm. Niegosławice, powiat żagański"WZŚ.420.50.2019.SL17-06-2019 08:3617-06-2019 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
557/2019UZUPEŁNIENIE do KARTY INFORMACYJNEJ przedsięwzięcia pn.:" Zmiana lasu na użytek rolny, dz. nr 258/22, obręb 0010 Sucha Dolna, gm. Niegosławice, powiat żagański"WZŚ.420.50.2019.SL17-06-2019 08:3617-06-2019 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
592/2019POSTANOWIENIE, w którym stwierdza się brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Zmiana lasu na użytek rolny, dz. nr 258/22, obręb 0010 Sucha Dolna, gm. Niegosławice, powiat żagański"WZŚ.420.50.2019.SL17-06-2019 08:3617-06-2019 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
692/2019DECYZJA, w której stwierdza się brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Zmiana lasu na użytek rolny, dz. nr 258/22, obręb 0010 Sucha Dolna, gm. Niegosławice, powiat żagański"WZŚ.420.50.2019.SL17-06-2019 08:3617-06-2019 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
693/2019DOKUMENT uzgadniający odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla kolejnej aktualizacji projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona GóraWZŚ.411.55.2019.DT17-06-2019 08:3617-06-2019 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
694/2019OPINIA pozytywna przedstawionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kwiatowego w Zielonej Górze, którego granice określono w załączniku graficznym do uchwały Rady Miasta Zielona Góra Nr V.102.2019 z 26 lutego 2019 r.WZŚ.410.132.2019.EK17-06-2019 08:3617-06-2019 08:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
z 242754