Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2427527
z 242753
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
71/2019Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowiskoIS.6220.15.201917-06-2019 08:2017-06-2019 08:20Urząd Miasta ŻoryEmiTel S.A..
158/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ-PE.7120.1.85.2019.JCh17-06-2019 08:1117-06-2019 08:11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko MazurskiegoZespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
159/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.OŚ-PE.7120.1.85.2019.JCh17-06-2019 08:1117-06-2019 08:11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko MazurskiegoMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
862/2019Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych (EPV POLICZKO-1 i EPV POLICZKO-3) o mocy do 1 MW włącznie każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odrębną dla każdej instalacji)nie dotyczy17-06-2019 08:0117-06-2019 08:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziHPENC Sp. z o.o.
863/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119060E w miejscowościach Karsznice i Ostróweknie dotyczy17-06-2019 08:0117-06-2019 08:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziGmina Zduńska Wola
106/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/1 położonej w obrębie Śladków Mały gm. Chmielnik oraz z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 704/1 położonej w obrębie Chmielnik gm. Chmielnik.RO-I.613.24.201917-06-2019 07:5517-06-2019 07:55Starostwo Powiatowe w KielcachStarosta Kielecki
105/2019Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/1 położonej w obrębie Śladków Mały gm. Chmielnik oraz z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 704/1 położonej w obrębie Chmielnik gm. Chmielnik.RO-I.613.24.201917-06-2019 07:5517-06-2019 07:55Starostwo Powiatowe w KielcachUrząd Miasta i Gminy Chmielnik
602/2019Wniosek o świadectwo Psittacus erithacus.DOP-WSK.4001.73.201917-06-2019 07:4017-06-2019 07:40Ministerstwo Środowiska*******
82/2019Wniosek o pozwolenie na budowęWAB.II.6740.728.2019.MPB17-06-2019 07:2417-06-2019 07:24Urząd Miasta BydgoszczyLeśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.      
19/2019wniosek dot. usunięcia drzewGOS.6131.8.2019.SR116-06-2019 13:3416-06-2019 13:34Urząd Miasta i Gminy w PołańcuEnea Połaniec S.A.
z 242753