Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2466929
z 246693
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
345/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 1298/184 obręb: Witnica gm. Witnica.OŚ.613.1.150.201915-10-2019 08:3315-10-2019 08:33Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta i Gminy Witnica
344/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działek o nr ewid. 9 obręb: Mościczki gm. Witnica oraz o nr ewid. 388/13 obręb: Mościce gm. Witnica.OŚ.613.1.149.201915-10-2019 08:3015-10-2019 08:30Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta i Gminy Witnica
192/2018decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewWS.613.74.201815-10-2019 08:2915-10-2019 08:29Starostwo Powiatowe w KoninieStarosta Koniński
191/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWS.613.74.201815-10-2019 08:2915-10-2019 08:29Starostwo Powiatowe w KoninieUrząd Gminy Stare Miasto
41/2019Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 - 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału rzeki w km 0+000 - 5+236 na terenie gm. Gorzyce”.N-VIII.7820.3.4.201915-10-2019 08:2915-10-2019 08:29Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieWojewoda Podkarpacki
1484/2019Decyzja z dnia 8.10.2019 r., znak:WPN.6401.410.2019.GJa zezwalająca Gminie Biała Rawska na zniszczenie 1 gniazda i siedliska będącego miejscem rozrodu i wychowu młodych sierpówek Streptopelia decaocto w związku z koniecznością usunięcia drzewa z gatunku grusza brzozolistna o obwodzie pnia 100 cm i na zniszczenie 1 gniazda/dziupli oraz siedliska, będącego miejscem rozrodu i wychowu młodych dzięcioła średniego Dendrocopos medius, w związku z koniecznością usunięcia drzewa z gatunku klon zwyczajny w obrębie 09 Chodnów, w gminie Biała Rawska.WPN.6401.410.2019.GJa15-10-2019 08:2315-10-2019 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1485/2019Decyzja z dnia 4.10.2019 r., znak:WPN.6401.386.2019.KWi Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego na następujące czynności w związku z wykonywaniem prac utrzymaniowych zbiornika wodnego położonego przy ulicy Wycieczkowej 86 w Łodzi: niszczenie siedlisk płoszenie i niepokojenie oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień niżej wymienionych gatunków, wynikające z potrzeby wybrania namułu, usunięcia wybranych drzew i krzewów porastających dno i brzegi zbiornika oraz części roślin korzeniących się w dnie: żaba moczarowa, żaba trawna, żaba jeziorowa, rzekotka drzewna,ropucha szara; umyślne chwytanie ww. zwierząt z obszaru zbiornika objętego pracami utrzymaniowymi przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddziału Terenowego Wzniesień Łódzkich, a następnie umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca.WPN.6401.386.2019.KWi15-10-2019 08:2315-10-2019 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1486/2019Decyzja z dnia 3.10.2019 r., znak:WPN.6401.383.2019.KWi zezwalająca na umyślne płoszenie i niepokojenie szpaków Sturnus vulgaris, kosów Turdus merula, kwiczołów Turdus pilaris i paszkotów Turdus viscivorus za pomocą armatki hukowej w ich miejscach noclegu, w okresie rozrodu lub wychowu młodych, w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących na terenie hodowli ślimaków w Kaleniu w gminie Świnice Warckie.WPN.6401.383.2019.KWi15-10-2019 08:2315-10-2019 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1487/2019Decyzja z dnia 3.10.2019 r., znak:WPN.6400.41.2019.KWi zezwalająca Gminie Żychlin na umyślne niszczenie jarzębu szwedzkiego Sorbus intermedia rosnącym w pasie drogi ulicy Narutowicza w Żychlinie, na działce o nr ewid. 767.WPN.6400.41.2019.KWi15-10-2019 08:2315-10-2019 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
190/2018decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewWS.613.73.201815-10-2019 08:2115-10-2019 08:21Starostwo Powiatowe w KoninieStarosta Koniński
z 246693