Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2320811
z 232082
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
499/2018WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych, składającym się z jednej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych S 2/2, oraz przebudową sieci wodociągowej magistralnej w m-ści Przytoczna, gm. Przytoczna.WZŚ.420.73.2018.SL20-07-2018 08:5920-07-2018 08:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.WOKAMID Sp. z o.o.,EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j. - Pracownia Projektowa
500/2018KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na: "Budowie urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych, składającym się z jednej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych S 2/2, oraz przebudową sieci wodociągowej magistralnej w m-ści Przytoczna, gm. Przytoczna.WZŚ.420.73.2018.SL20-07-2018 08:5920-07-2018 08:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.WOKAMID Sp. z o.o.,EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j. - Pracownia Projektowa
501/2018UZUPEŁNIENIE do WNIOSKU o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych, składającym się z jednej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych S 2/2, oraz przebudową sieci wodociągowej magistralnej w m-ści Przytoczna, gm. Przytoczna.WZŚ.420.73.2018.SL20-07-2018 08:5820-07-2018 08:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.WOKAMID Sp. z o.o.,EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j. - Pracownia Projektowa
706/2018OPINIA NEGATYWNA przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 642/2 i 642/3 obręb Zabór, którego granice określono w załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Zabór nr XXVII.193.2017 z dnia 13 września 2017 r.WZŚ.410.167.2018.EK20-07-2018 08:5820-07-2018 08:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
707/2018POSTANOWIENIE stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych, składającym się z jednej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych S 2/2, oraz przebudową sieci wodociągowej magistralnej w m-ści Przytoczna, gm. Przytoczna".WZŚ.420.73.2018.SL20-07-2018 08:5820-07-2018 08:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
12/2018Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie wnioskowanych drzew w OgrodzieńcuOS.6131.32.201820-07-2018 08:5420-07-2018 08:54Urząd Miasta i Gminy OgrodzieniecBURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
11/2018Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzewOS.6131.32.201820-07-2018 08:5420-07-2018 08:54Urząd Miasta i Gminy OgrodzieniecP.H.U.P. CARGO-TRADING
1338/2018Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam, umyślne płoszenie lub niepokojenie, obserwację mogącą powodować płoszenie lub niepokojenie bobra europejskiego na terenie Leśnictwa Dunajki, Bakowo, Kalniszki, Nadleśnictwo Czerwony Dwór.WSTŁ.6401.1.16.201820-07-2018 08:5220-07-2018 08:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieNadleśnictwo Czerwony Dwór
101/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku obory na działce nr 95/2 w obrębie Frednowy, gm. Iława.RLP.6220.3.201820-07-2018 08:4820-07-2018 08:48Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
62/2018Wniosek o wydanie decyzjiIT.OŚ.6131.30.2018.MS20-07-2018 08:4620-07-2018 08:46Urząd Miasta Zduńska Wola*******
z 232082