Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2448667
z 244867
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
219/2019Wniosek Gminy Pszczyna o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z działek nr 3989/5, 398/5, 1812/189 obręb Piasek oraz 2 drzew z działki nr 1041/86 obręb Pszczyna.RO-II.613.99.201922-08-2019 17:2822-08-2019 17:28Starostwo Powiatowe w PszczynieBurmistrz Pszczyny
218/2019Wniosek Gminy Pszczyna o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch dębów pomnikowych z działki nr 1041/86 obręb Stara Wieś.RO-II.613.98.201922-08-2019 17:2522-08-2019 17:25Starostwo Powiatowe w PszczynieBurmistrz Pszczyny
217/2019Wniosek Gminy Pszczyna o wydanie zezwolenia na 19 drzew z działek 650/58, 649/58, 144/5, 144/3 obręb Pszczyna.RO-II.613.97.201922-08-2019 17:2222-08-2019 17:22Starostwo Powiatowe w PszczynieBurmistrz Pszczyny
32/2019Analiza warunków pozwolenia zintegrowanegoROL.6222.1.201922-08-2019 17:2222-08-2019 17:22Starostwo Powiatowe w ChełmieStarosta Chełmski
255/2019decyzjaOŚ.613.00091.201922-08-2019 17:1822-08-2019 17:18Starostwo Powiatowe w KołobrzeguStarosta Kołobrzeski
164/2019wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00091.201922-08-2019 17:1822-08-2019 17:18Starostwo Powiatowe w KołobrzeguPrezydent Miasta Kołobrzeg
216/2019Wniosek Gminy Pszczyna o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 drzew z działki 647/5 obręb Wisła Mała.RO-II.613.96.201922-08-2019 17:1722-08-2019 17:17Starostwo Powiatowe w PszczynieBurmistrz Pszczyny
539/2019wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.168.2019.DS22-08-2019 17:1322-08-2019 17:13Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoBiuro Miejskiego Architekta Zieleni
23/2019Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Uruchomienie punktu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ewid. 216/6 obręb Brzoza”,w gminie Nowa Wieś Wielka.RGG-IV.6220.27.201822-08-2019 17:1122-08-2019 17:11Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
977/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. gołębia.WPN.6401.113.2019.KC22-08-2019 16:5822-08-2019 16:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieSpółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
z 244867