Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2622815
z 262282
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
360/2020Decyzja udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadówOŚ-GO.7244.10.201905-03-2021 23:1605-03-2021 23:16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko MazurskiegoMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
272/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Udrożnienie pot. Jasienianka km 0+950-1+900 wraz z zasypem wyrw oraz zasyp wyrwy w km 2+140-2+200 m. WojnarowaST-II.670.23.2021.ED05-03-2021 18:1605-03-2021 18:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
273/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – rzeka Kamienica i potok Młynówka; Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500ST-II.670.24.2021.ED05-03-2021 18:1605-03-2021 18:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieFKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron
274/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Ujęcie wody na potoku „Z Liska” w msc. Brunary gm. Uście Gorlickie wraz z wykonaniem wodociąguST-II.670.25.2021.ED05-03-2021 18:1605-03-2021 18:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieFKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron
264/2021Opinia dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 3 w obrębie Chełmiec oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.20.2021.ZK05-03-2021 18:0305-03-2021 18:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
265/2021Opinia dla projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.1.2.2021.ZK05-03-2021 18:0305-03-2021 18:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
266/2021Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” dla terenu złoża „Gorlice-Zagórzany” oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.14.2021.ZK05-03-2021 18:0305-03-2021 18:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
267/2021Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, obejmującego tereny położone w miejscowości Mystków oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.17.2021.ZK05-03-2021 18:0305-03-2021 18:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
268/2021Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” przy ul. Stróżowskiej w Gorlicach oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.9.2021.ZK05-03-2021 18:0305-03-2021 18:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
269/2021Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” w rejonie ul. Sokolskiej w Gorlicach oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.10.2021.ZK05-03-2021 18:0305-03-2021 18:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 262282